Menu

U bent hier: Home » Zakelijk » Tarieven en Voorwaarden

Tarieven en Voorwaarden

Als gevolg van de Coronacrisis is door de Nederlandse overheid een maatregel vastgesteld waarbij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorg draagt voor de dekking van het vast gebruikstarief voor een periode van 8 maanden. Als gevolg hiervan wordt gedurende deze periode de component vast gebruikstarief op de nota gebaseerd op nul voor de boekmaanden mei tot en met december. Het tarief voor Pagabon wordt van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 gelijk gesteld aan het variabel gebruikstarief dat geldt voor niet Pagabon klanten.  Deze periode is verlengd tot 31 December 2021. In het geval de verwachting van de periode waarin de maatregel geldt wordt gewijzigd, dan zal WEB hier tijdig over informeren.

Per 1 januari 2021 geldt een nieuwe tarief voor elektriciteit en drinkwater. Wat betekent dat voor u?

U kunt hier het bedrag berekenen van uw elektriciteits- en/of drinkwaterfactuur.

Tarieven Elektriciteit 1 januari 2020 (download)
Tarieven Drinkwater 1 januari 2020 (download)
Noodmaatregel elektriciteitstarieven-per-1-mei-2020.
Noodmaatregel drinkwatertarieven-per-1-mei-2020.

Tarieven Elektriciteit 1 juli 2020 (download)

Elektriciteitstarieven 1 januari 2021 (download)
Drinkwatertarieven 1 januari 2021 (download)


Periodieke tarieven elektriciteit

Het variabel gebruikstarief (en het tarief voor afnemers met levering op basis van Pagabon) wordt verhoogd van USD 0.2277 per kWh naar USD 0.2554.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door de (tijdelijke) inzet van een duurdere brandstofsoort voor de productie van elektriciteit. De situatie van Bonaire Petroleum Corporation NV (BOPEC) heeft ertoe geleid dat tijdelijk de duurdere Light Fuel Oil (LFO) dient te worden gebruikt in plaats van Heavy Fuel Oil (HFO). Er wordt door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) aan een oplossing gewerkt die in de eerste helft van 2021 gereed moet zijn.

Periodieke tarieven drinkwater

Het variabel gebruikstarief wordt verhoogd van USD 3.768 per m3 naar USD 3.812 per m3.

Voor afnemers met levering via de watertruck wordt het tarief verhoogd van USD 4.513 per m3 naar USD 4.548 per m3.

De verhoging van het variabel gebruikstarief en het tarief voor levering via de watertruck is toe te schrijven aan een verhoging van de kosten voor elektriciteit, dus indirect ook door verhoging brandstofkosten.

Eenmalige aansluittarieven (*) elektriciteit en drinkwater

De eenmalige aansluittarieven tot en met 25 meter worden verlaagd met 4.8 % naar USD 1,513.56 voor elektriciteit en USD 1,030.48 voor drinkwater. Voor een verbindingslengte groter dan 25 meter, geldt een bijdrage gebaseerd op berekeningen van de daadwerkelijk verwachte kosten.

Wilt u de beschikkingen van de nieuwe tarieven voor drinkwater en elektriciteit bekijken? Dan kunt u deze hier downloaden.

Beschikkingen drinkwater en elektriciteit.

De nieuwe tarieven brengen ook nieuwe begrippen met zich mee. Uitleg over deze begrippen en andere toelichtingen vindt u hier:

Begrippenlijst nieuw tariefstelsel (download)
Bepaling hoeveelheid kVA (download)

Wilt u weten hoe de nieuwe tarieven tot stand zijn gekomen? Achtergrondinformatie over de nieuwe tarieven vindt u hier.