U bent hier: Home » Zakelijk » Tarieven en Voorwaarden

Tarieven en Voorwaarden

Wat de tarieven en voorwaarden betreft bevindt WEB zich in een overgangsperiode. Conform de nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES (2016) stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximum tarieven voor productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire vast.

De nieuwe tarieven voor elektriciteit en drinkwater zijn nog in behandeling bij de ACM. Totdat deze tarieven zijn vastgesteld, gelden de huidige tarieven van WEB voor Elektriciteit en Drinkwater.

Elektriciteit

WEB hanteert een netwerktarief en een productietarief. Voor huishoudelijk en kleinzakelijk verbruik zijn deze tarieven gelijk.
Tarieven Elektriciteit 1 januari 2018 (download)
Tarieven Elektriciteit 1 oktober 2016 (download)
Tarieven Elektriciteit 1 april 2016 (download)
Tarieven Elektriciteit 1 januari 2015 (download)
Tarieven Elektriciteit 1 mei 2014 (download)

Aansluitvoorschriften Elektriciteit 1992 (download)

In de tarieven van grootverbruikers komt geen KVA* voor, tenzij WEB vaststelt dat een grootverbruiker een te zware piekbelasting op het netwerk veroorzaakt. In dit geval zal het KVA-tarief, na overleg met de betreffende grootverbruiker, alsnog gehanteerd worden.

Het productietarief vertegenwoordigt de kosten van WEB voor de inkoop van stroom bij Contour Global Bonaire. De productiekosten van Contour Global Bonaire worden deels bepaald door de kosten van brandstofverbruik. Doordat de brandstofprijzen en de inbreng van windenergie fluctueren, kan het productietarief wijzigen. WEB streeft er naar wijzigingen zoveel mogelijk te beperken.

* Kilo Volt Ampère hoogvermogen tarieven

Drinkwater

Tarieven drinkwater 1 mei 2014 (download)
Aansluitvoorschriften Drinkwater 1992 (download)

In het tariefstelsel van het drinkwater hanteert WEB ook een tarief “brandstofkosten water”. Dit zijn de kosten van brandstof die nodig is om 1 m3 drinkwater te produceren.

Algemene voorwaarden 1992 (download)

Aansluiting en heraansluiting

Aansluiting
De ACM heeft per 1 juli 2017 het aansluittarief vastgesteld: een eenmalige vergoeding die de klant aan WEB betaalt voor een nieuwe aansluiting op het elektriciteits- en drinkwaternetwerk. Daarnaast heeft de ACM een zogenoemd meerlengtetarief vastgesteld, voor aansluitingen op een afstand van meer dan 25 meter van het netwerk. Deze tarieven bedragen:

Drinkwater
• USD 1.623,03 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter
• Meerlengtetarief van USD 53,05 voor elke meter boven de 25 meter

Elektriciteit
• USD 2.337,13 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter
• Meerlengtetarief van USD 11.24 voor elke meter boven de 25 meter.

Deze tarieven gelden per perceel en zijn van toepassingen op de standaardaansluitingen.

Wilt u meer achtergrondinformatie, download dan hier de meest recente Beschikkingen van de ACM voor drinkwater en elektriciteit.

Aansluitingen die niet vallen onder de definitie van een standaardaansluiting, gelden als projecten. Voor projecten hanteert WEB een aanvraagprocedure om de kosten voor de aansluiting te berekenen. Als een aanvraag bedrijfseconomisch niet verantwoord is, kan WEB besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Heraansluiting
De heraansluittarieven voor elektriciteit en drinkwater zijn per 1 juli 2017 door de ACM vastgesteld op USD 40,00 per heraansluiting.

Transitie
Op 1 juli 2016 is de nieuwe Wet Elektriciteit en Drinkwater BES van kracht geworden. Conform deze wet stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximum tarieven voor productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire vast. Ook informeert de ACM de bevolking over de Wet en over de wijze waarop de tarieven tot stand komen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening op Bonaire; het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is beleidsverantwoordelijk voor de elektriciteitsvoorziening.

Vast en variabel gebruikstarief
In overleg met deze ministeries werkt de ACM aan de vaststelling van een vast gebruikstarief (voor gebruik van het netwerk, afhankelijk van de aansluitcapaciteit) en een variabel gebruikstarief (voor de gebruikte hoeveelheid drinkwater of elektriciteit). Totdat deze tarieven zijn vastgesteld, gelden de huidige tarieven van WEB: klik op Elektriciteit of Drinkwater.