Drinkwater

Dat er water uit de kraan komt vinden we vaak vanzelfsprekend. We vergeten gemakkelijk hoe belangrijk water is in ons dagelijks leven. Zonder water is er geen leven. Op Bonaire hadden mensen eeuwenlang alleen regenwater en water uit natuurlijke putten. In de jaren 60 van de vorige eeuw ontstond er waterschaarste. Er was niet meer genoeg putwater voor de groeiende bevolking. Sindsdien wordt het drinkwater op ons eiland gewonnen uit zeewater.

Hidden

Hidden

Duurzame productie

De productie van drinkwater uit zeewater gebeurde op Bonaire eerst door verdamping. Dit is een destillatieproces met hoge temperaturen: het zeewater wordt gekookt tot er damp ontstaat. Bij het afkoelen van de damp wordt zuiver water gewonnen. Het restproduct is warm water met een hoge concentratie zout. De lozingen van dit warme water in de zee bleken schadelijk te zijn voor het zeeleven.

Omgekeerde osmose
Dankzij de komst van de ‘omgekeerde osmose’ techniek is de waterproductie op Bonaire veel duurzamer geworden. Bij omgekeerde osmose wordt het zeewater onder hoge druk door een membraan geperst. Het membraan filtert alle reststoffen uit het water. Vervolgens gaat het water door een tweede membraan. Hierdoor wordt het extreem zuiver, met een minimale hoeveelheid aan restzouten (5-10 mg/l).

Bij omgekeerde osmose wordt geen warm water in zee geloosd. Bovendien heeft de installatie minder ruimte nodig en is het energieverbruik lager.

Behandeling en levering

De omgekeerde osmose techniek waarmee WEB drinkwater produceert, levert extreem zuiver water op. Dit water is nog geen drinkwater. Het heeft een nabehandeling nodig om aan de wettelijke eisen voor drinkwater te voldoen. Zo moet het mineralen bevatten, waaronder een bepaalde hoeveelheid calcium.

Nabehandeling
Via kalkfilters wordt calciumcarbonaat in het water opgelost. Hierdoor wordt het water wat ‘harder’. Voor mensen met een vaatwasser: het water heeft een totale hardheid van rond 50 mg/l ofwel 2.8 Duitse Hardheid graden. Daarmee is het water nog steeds zacht; het zal nauwelijks kalkafzetting geven. Er wordt ook CO2 toegevoegd. Dit werkt als katalysator voor het oplossen van calciumcarbonaat.

Op Bonaire wordt geen fluoride aan het drinkwater toegevoegd. Fluoridering is al sinds 1973 geen wettelijke eis meer in de Nederlandse regelgeving.

Levering
Na de behandeling wordt het drinkwater opgeslagen in de tanks van de Drinkwater Treatment Plant op Hato. Vervolgens wordt het naar de distributietanks op Seru Largu, Sabadeco en Subi Rincon gepompt. Vandaar gaat het via het waterleidingnet naar uw hoofdkraan. Doordat de distributietanks op heuvels staan, zorgt de zwaartekracht voor voldoende waterdruk.

Kwaliteit

Een veilige drinkwatervoorziening is belangrijk voor inwoners en bezoekers van Bonaire. WEB heeft een eigen laboratorium dat de kwaliteit van het drinkwater continu controleert.

WEB bemonstert twee keer per week de opslagtanks op Hato en de distributietanks op Seru Largu, Sabadeco en Subi Rincon. Verspreid over het eiland zijn 34 monsternamepunten in het waterleidingnet aangebracht. Deze punten worden twee keer per week bemonsterd op verschillende parameters.

Het WEB-laboratorium test het water op chemische samenstelling, kleur, troebelheid, bacteriën en smaak. Bij afwijkingen in de kwaliteit neemt WEB maatregelen en wordt een leiding zo nodig ter plaatse gespoeld.

WEB heeft regelmatig overleg met IL&T (Inspectie Leefomgeving & Transport). Dit is een onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. IL&T is belast met de controle op veilig en juist drinkwaterbeheer.

Legionella
In de zorg voor veilig drinkwater heeft legionella de bijzondere aandacht van WEB. Informatie over legionella, onze aanpak en preventie kunt u hier downloaden (pdf).

Partners

WEB heeft op 31 oktober 2021 de nieuwe drinkwatervoorziening in gebruik genomen. Momenteel is WEB verantwoordelijk voor de productie van 7200  m3 drinkwater per dag.

Sinds 2015 heeft WEB al een eigen productie van 1.600 m3 per dag. Dankzij een solide positie is WEB in staat om de volledige drinkwaterproductie zelfstandig uit te voeren.

In samenwerking met Royal HaskoningDHV werkt WEB sinds begin 2019 aan ontwikkeling, ontwerp en realisatie van een nieuwe Drink Water Treatment Plant (DWTP). In een aanbesteding in 2020 is gekozen voor een installatie van IDE Technologies uit Israël.

Als leverancier is WEB verantwoordelijk voor de distributie van kwalitatief goed drinkwater op Bonaire. WEB werkt nauw samen met het Nederlandse waterbedrijf Vitens Evides International (VEI), dat kennis en kunde beschikbaar stelt voor optimalisering van de drinkwatervoorziening op Bonaire.

Projecten

Drinkwater is een van de eerste levensbehoeften van de mens. Op Bonaire groeit de bevolking en is het toerisme een belangrijke economische pijler. Investeren in de drinkwatervoorziening is een continu proces. Alleen zo kan WEB een betrouwbare waterlevering van voldoende kwaliteit aan alle verbruikers op ons eiland waarborgen.

Hidden

Hidden

Naar een zelfstandige drinkwaterproductie

Periode: 2015 – heden

Op 27 oktober 2015 is in de DWTP op Hato een nieuwe omgekeerde osmose unit in gebruik genomen. Hiermee produceert WEB in eigen beheer 1.600 m3 drinkwater per dag. Dit bracht de totale productiecapaciteit op Bonaire op 5.600 m3 per dag.

De productie door GE-Suez van 4.000 m3 per dag wordt in het derde kwartaal van 2021 afgebouwd. WEB gaat dan zelfstandig 7.200 m3 drinkwater per dag produceren. De hele productielijn is modulair opgebouwd. Dit maakt het mogelijk onderhoud uit te voeren zonder de productie te onderbreken.

WEB krijgt hiermee de volledige drinkwaterproductie in handen, van inname tot nabehandeling. Zo kunnen optimale kwaliteit en leveringszekerheid worden gegarandeerd.

Nieuwe leidingen voor drinkwaterdistributie

Periode: 2014  -2021

Door bevolkingsgroei en toenemende economische activiteit groeit de vraag naar drinkwater op Bonaire. WEB investeert om de wateropslag- en transportcapaciteit verantwoord en duurzaam mee te laten groeien. Dit doen we door het distributienetwerk continu te monitoren en beheren. Hierdoor heeft WEB goed zicht op de te saneren en te verzwaren leidingen.

In 2014 is gestart met de aanleg van een nieuwe leiding om meer water van de DWTP op Hato naar de opslagtanks op Seru Largu te transporteren. Om meer leveringszekerheid te kunnen waarborgen, is er voor gekozen ook een nieuwe hoofdtransportleiding van Seru Largu naar Kaya Maria Carmen Helmund aan te leggen.

Leiding Hato-Seru Largu
De nieuwe persleiding naar Seru Largu heeft een grotere diameter (DN250, was DN200). Ook zijn frequentieregelaars (VFD) op de elektromotoren van de transportpompen geïnstalleerd. Deze maatregelen verlagen het energieverbruik en verhogen de efficiëntie en betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening op Bonaire.

Na een aanbesteding is de aanleg van deze leiding, over een afstand van 2 kilometer, uitgevoerd door Bonaire Wegenbouw Maatschappij (BWM).

Leiding Seru Largu – Kaya Maria Carmen Helmund
De nieuwe hoofdtransportleiding, met een lengte van 5.500 meter en een diameter van 355 mm, is uitgevoerd in HDPE drukklasse PN 10. Deze leiding garandeert de leveringszekerheid en kwaliteit van het drinkwater in een groot deel van het centrale en zuidelijke distributienetwerk van WEB.

Het werk is in een aanbesteding gegund aan Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM) en is opgeleverd in 2015.

Nieuw drinkwaterreservoir Seru Largu

Periode: 2020 – 2021

Het is WEB’s taak te zorgen dat er voldoende drinkwater voorradig is op Bonaire. Door bevolkingsgroei en het toenemende toerisme is het nodig de opslagcapaciteit voor drinkwater uit te breiden.

Op Seru Largu wordt een extra opslagreservoir gebouwd met een capaciteit van 5.000 m3. Hiermee voldoet WEB ruimschoots aan de eisen.

Het werk is na een aanbesteding gegund aan Florida Aquastore. De bouw vindt plaats in het tweede kwartaal van 2021. In het 3e kwartaal van 2021 wordt het opslagreservoir in gebruik genomen. De totale opslagcapaciteit op het eiland komt daarmee op 25.500 m3.

Inspectie en revisie drinkwaterreservoirs

Periode: 2019 – 2024

In de loop van vijf jaar voert WEB een inspectie en revisie uit van alle drinkwaterreservoirs op het eiland. Op basis van rapportages en conform de geldende eisen wordt elke tank geëvalueerd en beoordeeld. Nadat in een projectplan is vastgelegd wat er aan welk reservoir moet worden gedaan, wordt een revisie uitgevoerd.

De revisie van de eerste twee tanks, op de WEB-locatie Hato, is uitgevoerd. In het 3e kwartaal van 2021 wordt begonnen met de revisie van drinkwaterreservoir 1 op Seru Largu.

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215