Tarieven en voorwaarden

Op deze pagina’s vindt u de meest recente tarieven van WEB, uitleg over de soorten tarieven, een rekentool en de voorwaarden van WEB. 

De Rijksoverheid heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangewezen om kostendekkende tarieven voor elektriciteit en drinkwater vast te stellen. De ACM onderzoekt welke kosten WEB en ContourGlobal Bonaire maken om elektriciteit en drinkwater te produceren en te distribueren. Op basis hiervan worden twee gebruikstarieven vastgesteld: een variabel (halfjaarlijks) en een vast (jaarlijks) gebruikstarief.

Om ervoor te zorgen dat de tarieven op Bonaire betaalbaar blijven, worden er tariefsubsidies verstrekt. Voor drinkwater door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en voor elektriciteit door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Deze subsidie vindt u terug in de vorm van een korting, zie hiervoor de tarievenbladen:

Tarieven Elektriciteit per 1 juli 2024
Tarieven Elektriciteit per 1 januari 2024 (pdf)
Tarieven Drinkwater per 1 januari 2024 (pdf)

Samenvatting: Voornaamste Wijzigingen Voorwaarden WEB

Hidden

Hidden

Rekentool tarieven

Met de onderstaande rekentool kunt u het bedrag van uw factuur elektriciteit of drinkwater eenvoudig berekenen. De rekentool werkt met de meest recente tarieven. Op dit moment zijn dat de Tarieven Elektriciteit per 1 juli 2024 en Tarieven Drinkwater per 1 januari 2024

Aansluittarieven

Het aansluittarief is een eenmalige vergoeding die u aan WEB betaalt voor een nieuwe aansluiting op het elektriciteits- en drinkwaternetwerk. De aansluittarieven bedragen:

 • Drinkwater (standaardaansluiting t/m ½”)
  USD 1.191,59 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter
 • Elektriciteit (standaardaansluiting t/m 3×35 Ampère)
  USD 1.750,19 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter

Hidden

Hidden

Deposito Elektriciteit

 
een-fase/twee –fase/drie-fase aansluiting voor vermogen tot max.3X35 Ampère zonder airco/ bouwaansluiting $ 150.00
Toename per airco $ 75.00
Aansluiting voor vermogen vanaf 3X50 Ampère Calculatie

Deposito Water

½” / bouwaansluiting$ 100.00
Groter dan ½” Calculatie

Meerlengte

Voor aansluitingen op een afstand van meer dan 25 meter van het netwerk maakt WEB een aparte kostenraming.

 

Projecten

Aansluitingen die geen standaardaansluiting zijn, gelden als projecten. Hiervoor maakt WEB een aparte berekening van de aansluitkosten. Als een aanvraag bedrijfseconomisch niet verantwoord is, kan WEB besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Heraansluiting

De heraansluittarieven voor elektriciteit en drinkwater bedragen USD 40,00 per heraansluiting.

Gebruikstarieven

De gebruikstarieven zijn de periodieke (maandelijkse) bedragen die u betaalt voor elektriciteit en drinkwater. WEB hanteert twee tarieven:

 • Het variabel gebruikstarief: dit is gebaseerd op de kosten voor de productie van elektriciteit en drinkwater. Dit tarief is voor iedereen hetzelfde: u betaalt wat u verbruikt per kWh elektriciteit en per m3 drinkwater.
 • Het vast gebruikstarief: dit is gebaseerd op de kosten voor het netwerk en voor de levering van elektriciteit en drinkwater. De hoogte van het vast gebruikstarief wordt bepaald door de aansluitcapaciteit van uw elektriciteits- en drinkwaterinstallatie.

Hidden

Hidden

Watertruck

Voor drinkwater dat per watertruck wordt geleverd geldt een variabel tarief per m3. In dit tarief zijn de het vaste en variabele tarief van drinkwater verrekend. Voor de levering moet vooraf worden betaald.

Pagabon

Gebruikers van Pagabon, het prepaid systeem om elektriciteit te kopen, betalen een variabel tarief per kWh. In dit tarief zijn het vaste en variabele tarief van elektriciteit verrekend.

Een beknopt overzicht vindt u in onze Begrippenlijst Tariefstructuur (pdf).

Aansluitcapaciteit

Het vast gebruikstarief is gekoppeld aan de capaciteit van uw aansluiting. De aansluitcapaciteit geeft aan hoeveel elektriciteit of drinkwater er door een aansluiting kan. Hoe groter de aansluitcapaciteit, des te hoger het vast gebruikstarief.

Voor drinkwater hebben bijna alle aansluitingen dezelfde capaciteit: de ‘half duim’. Voor elektriciteit wordt de aansluitcapaciteit uitgedrukt in ‘kilovoltampère’ ofwel: kVA.

Het aantal ampères van de aansluitcapaciteit elektra loopt in stappen van 25 naar 200:
25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200

De kVA (ampère x voltage) geeft de maximale hoeveelheid elektriciteit aan die uw installatie kan afnemen. Deze maximale hoeveelheid is de basis voor de berekening van het vaste gebruikstarief.

U kunt hier de tabel Bepaling kVA (pdf) downloaden

Hidden

Hidden

Hoe weet ik mijn aansluitcapaciteit?

De aansluitcapaciteit van uw installatie kunt u zien in uw Primaire Zekeringkast (PZ-kast). De waarde van de zekeringen in uw PZ-kast moet 1 stap hoger zijn dan de hoofdzekering van uw installatie.

Voorbeeld: uw installatie heeft een hoofdzekering van 50 ampère. WEB plaatst dan zekeringen van 63 ampère in uw PZ- kast. De aansluitcapaciteit is dan 3 x 63 ampère. Dit bepaalt de vergoeding voor de netwerkkosten en wordt uitgedrukt in het vaste gebruikstarief.

Kan mijn aansluitcapaciteit worden aangepast?

De grootte van uw elektrische installatie en de waarde van de hoofdzekering valt buiten de verantwoordelijkheid van WEB. Wel kunt u WEB vragen de aansluitcapaciteit te controleren. Bijvoorbeeld als u in de meterkast ziet dat de aansluitwaarde te hoog is. U moet dan een melding doen bij WEB.

Denk om het volgende:

 • Overleg bij uw melding de keuringskaart en/of het installatieschema van uw installatie.
 • Vermeld op alle documenten uw verbruikersnummer.
 • Is er geen documentatie beschikbaar dan komt WEB uw installatie inspecteren. Hieraan zijn voorrijkosten verbonden.

Klopt de aansluitcapaciteit niet? Dan volgen een technische en administratieve aanpassing. WEB betaalt het eventueel teveel betaalde vaste gebruikstarief aan u terug. Dit geldt voor een periode van maximaal 6 maanden.

Klopt de aansluitcapaciteit wel, maar wilt u toch een aanpassing? Dan moet u een erkend installateur inschakelen. Na de aanpassing volgt een herkeuring door de Dienst Toezicht en Handhaving (DTH). De kosten voor de installateur en voor de herkeuring door DTH zijn voor uw rekening.

U kunt hier onze Lijst Geregistreerde Installateur en Ervaren Loodgieter (pdf) downloaden.

Na de herkeuring meldt u zich bij WEB met uw nieuwe keuringskaart. Vanaf dat moment wordt het vaste gebruikstarief in rekening gebracht dat overeenkomt met de nieuwe aansluitcapaciteit. Er is geen sprake van restitutie.

Voorwaarden

U kunt hier de nu geldende Algemene voorwaarden en de Aansluitvoorschriften Elektriciteit en Drinkwater van WEB downloaden.

Aansluitbeleid 2021 (pdf)
Model aansluitbeleid 2024 (pdf)
Algemene voorwaarden 2024 (pdf)
Aansluitvoorschriften Elektriciteit 2024 (pdf)
Aansluitvoorschriften Drinkwater 2024 (pdf)

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215