Menu

Profiel

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 8.800 huishoudens, bedrijven en organisaties op Bonaire.

De productie van drinkwater en elektriciteit is deels uitbesteed aan private ondernemingen. WEB gaat dit geleidelijk weer onder eigen beheer brengen. Grotere zelfredzaamheid van Bonaire is voor WEB een belangrijk aandachtspunt. In oktober 2015 is een nieuwe ontziltingsunit in gebruik genomen voor drinkwaterproductie in eigen beheer.

Sinds maart 2013 is onze dienstverlening uitgebreid met de inzameling en zuivering van afvalwater, en het beheer van de Waste Water Treatment Plant (WWTP) en de levering van irrigatiewater.

Het team van WEB telt ruim 110 medewerkers. Zij werken samen onder het motto ‘Let’s do it together’, in een sterk besef dat WEB van en voor de gemeenschap op Bonaire is.