Over ons

Water- en energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). WEB is verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit op Bonaire. We werken voor ruim 20.000 huishoudens, bedrijven en organisaties op het eiland.

Bonaire ontwikkelt zich snel. De bevolking neemt toe, het toerisme groeit. WEB investeert veel om de energie- en watervoorziening op een passend peil te houden. Dat betekent ook: bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van ons eiland.

Daarom investeert WEB in ‘groene stroom’: energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon en algen, met gebruik van de beste technologie. Ook heeft WEB zijn dienstverlening uitgebreid met de inzameling en zuivering van afvalwater en de levering van irrigatiewater. Sinds 2021 produceert WEB zelf drinkwater.

Het team van WEB bestaat momenteel uit 150 medewerkers. Samen werken zij aan het water- en energiebedrijf van en voor de Bonairiaanse gemeenschap: ‘Let’s do it together’.

Hidden

Hidden

Missie

WEB draagt bij aan de volksgezondheid, zelfredzaamheid en een hoogwaardige levensstandaard op Bonaire. Dat doen we door een betrouwbare, duurzame en betaalbare drinkwater- en energievoorziening en de verwerking van afvalwater.

Hidden

Hidden

Kernwaarden

Kernwaarden zijn een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur bij WEB. Ze zijn de uitgangspunten in onze bedrijfsvoering en het handelen van onze medewerkers. Onze kernwaarden zijn:

 • Open en eerlijke communicatie
  Zeg wat je wilt zeggen. Maar hou het professioneel, speel niet op de persoon en roddel niet.
 • Erkenning en waardering
  Behandel een ander zoals je zelf behandelt wilt worden. Geef elkaar aandacht. Laat je waardering voor een ander blijken.
 • Verantwoordelijkheid
  Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Laat niet een ander jouw problemen oplossen.
 • Samen groeien, samen ontwikkelen
  Ondersteun elkaar in groei en ontwikkeling. Deel informatie, blijf niet op je kennis zitten. Samen komen we veel verder.
 • Klant eerst
  Klanten zijn er niet voor ons, wij zijn er voor de klanten – intern en extern.
 • Excellentie
  Werk met passie, toewijding en overtuiging om WEB en de klant verder te brengen.

Organisatie

WEB is van en voor de Bonairiaanse gemeenschap. Als overheids-NV legt WEB direct verantwoording af aan het Openbaar Lichaam Bonaire. WEB heeft een driekoppige directie. Een Raad van Commissarissen met vijf leden houdt toezicht op de directie.

Directie
Anthon Casperson, CEO
Joanne Balentien-Nicastia, CFO
Gerrit Scharrenberg, COO

Raad van Commissarissen
Dhr. G.A. de Haan ( Voorzitter van de Raad van Commissarissen )
Dhr. K. Frielink
Dhr. A.G.G Stacie
Mevr. E.G. Martijn

Mevr. Marike Bonhof

Het team van WEB bestaat uit 150 medewerkers.

Winst is voor WEB geen doel op zich. Onze bedrijfsvoering is wel gericht op winst en efficiëntie. Die hebben we nodig voor investeringen. WEB moet blijven investeren om ook in de toekomst een moderne, betrouwbare en duurzame dienstverlening te kunnen garanderen.

Good Governance

De gemeenschap van Bonaire moet kunnen vertrouwen op degelijk en betrouwbaar ondernemingsbestuur van WEB. Onze leidraad hiervoor is de ‘Code Corporate Governance Eilandgebied Bonaire’.

De code geeft normen voor onder andere organisatiestructuur, statuten, goed bestuur, toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Download hier de Code Corporate Governance Eilandgebied Bonaire.

Jaarverslag

Een beknopte versie van ons jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden.

Wilt u inzage in het volledige jaarverslag? Dien dan een schriftelijk een verzoek in. Stuur uw verzoek per brief naar Kaya Gresia 6 of per e-mail naar info@webbonaire.com

Historie

WEB werkt al ruim 58 jaar voor de Bonairiaanse gemeenschap. Lees hier de hoogtepunten in onze geschiedenis!

1955
De Overzeese Gas- en Elektriciteitsmaatschappij (OGEM) start haar activiteiten op Bonaire.

1963
De Dienst Water Distributie (DWD) wordt opgericht.

1978
DWD en OGEM gaan samen verder onder een nieuwe naam: Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V.

1998
De drinkwaterproductie op Bonaire – de waterfabriek in Hato – gaat over op ‘omgekeerde osmose’. Deze techniek is midden jaren ’90 ontwikkeld. Zeewater wordt onder hoge druk door membranen geperst die zouten en mineralen tegenhouden. Voor die tijd werd zeewater ontzilt door verhitting en verdamping. Daarbij kwam warm afvalwater met hoge zoutconcentraties vrij. Omgekeerde osmose is duurzamer en efficiënter.

2007
WEB doet een proef met ‘prepaid’ elektriciteit bij 35 huishoudens in de wijk Amboina. Het wordt een succes. Vooraf betalen en het stroomverbruik precies kunnen volgen, dat spreekt veel mensen aan. Inmiddels is ‘Pagabon’ niet meer weg te denken van het eiland.

2009
WEB neemt ‘groene’ stroom af van het windenergiepark bij Morotin. Het park wordt aangelegd door Ecopower. In 2013 neem ContourGlobal Bonaire, WEB’s partner in elektriciteitsproductie, het windenergiepark over.

2013
De eerste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) wordt op Bonaire gebouwd. De installatie aan de Kaminda Lagun zuivert ingezameld afvalwater uit beerputten en septic tanks. WEB is verantwoordelijk voor de exploitatie.

WEB sluit als een van de eerste bedrijven op Bonaire een convenant met consumentenbond UNKOBON (Union di Konsumido Bonaire).

2014
WEB gaat een tweede afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Kaminda Lagun exploiteren. Deze Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is deel van het Bonaire Sewerage & Sanitation System (BSSS) langs de kuststrook van Kralendijk. Dit gesloten rioolsysteem werkt op geavanceerde vacuümtechniek.

De waterfabriek in Hato wordt uitgebreid met een nieuwe productie-eenheid. Hiermee komt  de drinkwatercapaciteit op 4.800 m3 per dag. Het verbruik ligt anno 2014 rond de 4.400 m3 per dag.

Na 28 jaar krijgt het logo van WEB een restyling. Het logo, de nieuwe huisstijl en de nieuwe website worden feestelijk gepresenteerd aan medewerkers, samenwerkingspartners en publiek.

2015
In opdracht van WEB gaat de Solar Pilot Barcadera van start. Het is een proefopstelling van 792 zonnepanelen. Met deze pilot onderzoekt WEB het rendement en de effecten op het elektriciteitsnet van een centrale installatie voor zonne-energie.

Er wordt opnieuw een ontziltingsunit in Hato gebouwd. Hiermee produceert WEB in eigen beheer 1.600 m3 drinkwater per dag. De totale productiecapaciteit komt daarmee op 5.600 m3 per dag. De contracten met WEB’s Amerikaanse partner GE Suez zullen in 2019 eindigen. Daarom brengt WEB de drinkwaterproductie geleidelijk onder eigen beheer.

De storingsdienst van WEB was al 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Met het gratis maken van het telefoonnummer 9215 breidt WEB de dienstverlening aan zijn klanten uit.

2016
WEB en kennisinstituut TNO Caribbean ondertekenen een raamovereenkomst voor technisch-economische ondersteuning bij de uitbreiding van de productiecapaciteit van elektriciteit.

Op 1 juli gaat de nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES in werking. De wet regelt verschillende aspecten van de productie en distributie van elektriciteit en water op Bonaire. De wetgever wijst de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan om, als onafhankelijke toezichthouder, de tarieven te bereken.

2017
WEB rondt het Masterplan Water en het Masterplan Elektra 2017-2030 af. In deze plannen is berekend wat nodig is om de snelle ontwikkeling en economische groei van Bonaire bij te houden.

WEB richt de business unit Major Projects op voor de coördinatie van grote strategische projecten voor de water- en elektriciteitsvoorziening en afvalwaterzuivering op Bonaire.

Op Bonaire is grote belangstelling voor een eigen zonnepaneleninstallatie. Dit vraagt intensieve samenwerking met bewoners en bedrijven. WEB moet de veiligheid en stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk kunnen blijven garanderen. Daarom moeten de zonnepaneleninstallaties zijn geregistreerd. Als aanvraag, installatie en inspectie succesvol zijn doorlopen, sluiten WEB en de klant een overeenkomst af waarin ook teruglevering van opgewekte stroom aan het netwerk is opgenomen.

2018
Bonaire krijgt een volledig nieuw tariefstelsel voor water en elektriciteit. Het nieuwe stelsel kent vaste tarieven voor water en elektra; de hoogte wordt bepaald door de aansluitcapaciteit. Daarnaast is er een variabel tarief, gebaseerd op het verbruik.

2019
WEB realiseert de 10.000e aansluiting voor drinkwater.

De hybride energiecentrale op Karpata wordt uitgebreid met 5 dieselgeneratoren. Batterijen en inverters zijn vernieuwd en de centrale heeft een geavanceerd power management systeem. Daardoor kan de energie van de generatoren, windturbines en batterijen slim worden gebruikt. De centrale bereikt hiermee een capaciteit van 10 MW.

De eerste spade gaat ceremonieel de grond in voor een tweede waterzuiveringsinstallatie op Hato. De nieuwe omgekeerde osmose installatie brengt Bonaire een stap dichter bij de productie van zijn eigen drinkwater. De nieuwe waterfabriek (verwachte oplevering juli 2021) is berekend op 6.400 m3 drinkwater per dag, met een uitbreidingsoptie tot 7.200 m3.

2020
Het vacuüm rioleringsstelsel langs de kuststrook van Kralendijk wordt uitgebreid. In Belnem komt een tweede vacuümstation dat 173 nieuwe huisaansluitingen mogelijk maakt. In Hato wordt de vacuüminfrastructuur verzwaard en worden 45 nieuwe huisaansluitingen gerealiseerd.

De COVID-19 pandemie raakt ook Bonaire. De werkzaamheden van WEB gaan door met inachtneming van het calamiteitenplan van het Outbreak Management Team (OMT) van het OLB.

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215