Elektriciteit

WEB is de distributeur van elektriciteit op Bonaire. We zijn verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet en de levering van stroom aan huishoudens en bedrijven. Samen met partijen in Nederland, de VS en de regio werken we aan de energietransitie die nodig is voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Duurzame productie
Energieproducent ContourGlobal wekt op Bonaire elektriciteit op uit windenergie, zonne-energie en fossiele brandstof. De natuur is ons grootste bezit. Door wind- en zonne-energie te gebruiken, belasten we onze natuur minder. Ook worden we minder afhankelijk van fossiele brandstof.

Hidden

Hidden

Optimale energiemix

De energiemix waarmee nu op Bonaire elektriciteit wordt opgewekt bestaat uit: een hybride centrale op Karpata, een dieselcentrale op Barcadera, windturbines bij Morotin en Sorobon en zonnepanelen op Barcadera.

Het streven is om het aandeel duurzame energie te vergroten, van 22 procent nu naar 60 procent in 2025. Daarvoor zullen ContourGlobal en WEB een centraal zonnepark op Karpata en uitbreiding van het windpark realiseren.

Voor eigen gebruik kunnen bedrijven en particulieren op Bonaire ook decentraal zonnepanelen installeren.

Hernieuwbare energie
De wind laat windturbines draaien waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Zonlicht levert energie die in zonnepanelen wordt omgezet in stroom. Wind en zon zijn natuurlijke energiebronnen die oneindig beschikbaar zijn. Ze raken niet op, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Ze  veroorzaken ook geen uitstoot van CO2. Dit maakt ze heel geschikt om elektriciteit op te wekken zonder dat de aarde verder opwarmt.

Wel moeten we er altijd rekening houden dat wind- en zonne-energie instabiel zijn. Zodra het minder waait is er minder windenergie. ’s Nachts is er geen zon en overdag kunnen er wolken zijn waardoor er minder zonne-energie is.

In 2019 is de elektriciteitscentrale op Karpata uitgerust met een geavanceerd energieopslagsysteem. Dit maakt het gebruik van meer hernieuwbare energie mogelijk.

Fossiele brandstof
Fossiele brandstoffen – aardolie, aardgas, schaliegas, steenkool – belasten het milieu door de uitstoot van CO2. Ze zijn niet hernieuwbaar en de beschikbaarheid is eindig. Maar een belangrijk voordeel van fossiele brandstoffen is dat ze stabiele energiebronnen zijn.

De hoeveelheid diesel die nodig is voor een bepaalde hoeveelheid elektriciteit kan vrij nauwkeurig worden berekend. Anders dan bij wind en zon weet je dus precies wat je krijgt. Fossiele brandstof kan nog niet worden gemist in de energiemix voor duurzame, betrouwbare en betaalbare elektriciteit op Bonaire.

Partners

Het Amerikaanse bedrijf Contour Global is de energieproducent op Bonaire, met productiefaciliteiten op Karpata en Barcadera en bij Morotin. Op Barcadera huisvest WEB de pilot AlgaeParc van Wageningen University & Research. Hier wordt onderzoek gedaan naar de kweek van algen voor voedingsstoffen en voor biobrandstof. WEB werkt nauw samen met de Nederlandse netbeheerder Stedin, die zijn kennis en kunde beschikbaar stelt voor de optimalisering van het elektriciteitsnetwerk op Bonaire.

Projecten

WEB investeert in een moderne en robuuste elektriciteitsvoorziening die klaar is voor nieuwe ontwikkelingen: van de natuurlijke instabiliteit van wind- en zonne-energie tot nieuwe technische eisen en wet- en regelgeving. Zo kunnen we ook in de toekomst aan de energiebehoefte van bewoners, bezoekers, bedrijven en instellingen op ons eiland voldoen.

Hidden

Hidden

Nieuw energieopslagsysteem voor Bonaire

maart 2019

De elektriciteitscentrale op Karpata is uitgerust met een geavanceerd energieopslagsysteem. Het garandeert de betrouwbaarheid van de energievoorziening en maakt de opwekking van meer hernieuwbare energie mogelijk.

Het hybride 6 Mega Watt (MW) energieopslagproject is een geïntegreerd systeem. Het omvat hardware, bestaand uit batterijen en omvormers, en GEMS, energiebeheersoftware van Greensmith Energy, een bedrijf van Wärtsilä.

Meer hernieuwbare energie
Dankzij de nieuwe energieopslag kan het gebruik van hernieuwbare energie op Bonaire groeien. Het systeem integreert hernieuwbare energie – en de instabiele aard daarvan – beter in de energiemix. Daarmee is de betrouwbaarheid van het netwerk op ons eiland beter gewaarborgd.

ContourGlobal, de producent van elektriciteit op Bonaire, heeft in 2019 de productiecapaciteit van de centrale op Karpata uitgebreid.

Samenwerking
Het hybride energieopslagproject is  tot stand gekomen na een intensief technisch evaluatie- en inkoopproces van ContourGlobal en WEB in 2018.

WEB en ContourGlobal zetten hun gezamenlijke inspanningen voort. Zo zal ContourGlobal additionele wind- en zonne-energieopwekking installeren om op bepaalde delen van de dag 100 procent hernieuwbare energie te kunnen opwekken.

Uitbreiding capaciteit centrale Karpata

2019 

Medio 2019 is de elektriciteitscentrale op Karpata uitgebreid met vijf nieuwe dieselgeneratoren. Dankzij deze capaciteitsvergroting kon een tijdelijke voorziening met modulaire stroomgeneratoren nabij woonwijk Hato na drie jaar worden ontmanteld.

Eerst zijn op Karpata drie nieuwe HFO-dieselgeneratoren in een proefopstelling gestart, met een gezamenlijke operationele capaciteit van 6 MW. Na succesvolle tests zijn nog twee nieuwe generatoren geïnstalleerd. Elke generator is ondergebracht in een 40 ft container en is beschermd tegen omgevingsinvloeden.

Hybride elektriciteitscentrale
De centrale op Karpata is hybride, dat wil zeggen: hij werkt op zowel fossiele brandstoffen  als hernieuwbare energie. Door de uitbreiding wordt nu een substantiële elektriciteitsvoorziening geleverd met dieselgeneratoren (22 MW), windturbines (11 MW) en zonne-energiebatterijen (6 MW). Het geheel wordt bestuurd door een geavanceerd energiebeheersysteem.

De uitbreiding is deel van de voortdurende inspanningen van ContourGlobal Bonaire en WEB om samen een duurzame, betrouwbare en betaalbare elektriciteitsvoorziening te leveren voor Bonaire en zijn economie.

Samenwerking
De capaciteitsuitbreiding van de centrale is tot stand gekomen na een intensief technisch evaluatie- en inkoopproces van ContourGlobal en WEB in 2018.

WEB en ContourGlobal zetten hun gezamenlijke inspanningen voort. Zo zal ContourGlobal additionele wind- en zonne-energieopwekking installeren om op bepaalde delen van de dag 100 procent hernieuwbare energie te kunnen opwekken.

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215