Inkoopbeleid

WEB wil een betrouwbare, integere en professionele opdrachtgever zijn. Onze opdrachtnemers willen we eerlijke en gelijke kansen bieden. Daarom eisen we van onze medewerkers en onze externe adviseurs dat zij zich houden aan de Code Corporate Governance Eilandgebied Bonaire. Dit is inclusief de aanbestedingsregels die de Code stelt en eventuele toekomstige aanbestedingsregels die voor Bonaire van toepassing zijn.

WEB is niet gebonden aan Europese aanbestedingsregels. Toch is ons inkoopbeleid er op gericht om hieraan wel te voldoen – waar nodig aangepast aan de lokale situatie. WEB koopt in op basis van enkelvoudige of meervoudige onderhandse aanbestedingen, of openbare aanbestedingen.

WEB heeft oog voor de lokale economie. Bij onderhandse aanbestedingen zullen we altijd onderzoeken of inkoop lokaal mogelijk is. We houden ook rekening met kleinere bedrijven door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen. Voorafgaand aan een aanbesteding toetst WEB of er belang is buiten Bonaire.

Hidden

Hidden

Openbare aanbesteding

Is er sprake van belang buiten Bonaire, dan volgt een openbare aanbesteding. WEB publiceert dan een aankondiging van de opdracht in een of meer dagbladen en op deze website.

Elke aanbesteding van WEB kent een eigen aanbestedingsleidraad. Hierin leest u hoe u kunt deelnemen, om wat voor opdracht het gaat, waar u de aanbestedingsstukken opvraagt, en wanneer de inschrijving sluit.

Verbouwing Huisvesting Hato 

 

Vooraankondiging

WEB nodigt u uit om uw belangstelling voor een aanbesteding schriftelijk – per post of per e-mail – kenbaar te maken.

Hidden

Hidden

Projectoverzicht

Op dit moment vinden geen aanbestedingen plaats.

Actuele publicatie

Hier leest u de actuele publicaties van openbare aanbestedingen van WEB.

Hidden

Hidden

Projectoverzicht

Op dit moment zijn geen publicaties beschikbaar.

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215