Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij ondersteunen van harte!

WEB staat midden in de samenleving. Het is onze missie bij te dragen aan een goede volksgezondheid, zelfredzaamheid en een hoogwaardige levensstandaard op Bonaire.

Dat doen we door een betrouwbare, duurzame en betaalbare drinkwater- en energievoorziening en de verwerking van afvalwater. Maar we doen meer: samen brengen we Bonaire verder.

Bij WEB vinden we het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van de jeugd. Ook zetten we ons in voor het welzijn van ouderen op Bonaire. We ondersteunen onderwijs, voorlichting en bewustwording op het gebied van water, energie en duurzaamheid. WEB heeft al meer dan 50 jaar een gedegen sponsorbeleid.

Hidden

Hidden

Duurzaamheid

Voor WEB is duurzaamheid meer dan duurzaam ondernemen. De energie- en watervoorziening op Bonaire moet bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. De bevolking neemt toe, het toerisme ontwikkelt zich, Bonaire is een groeimarkt. In de komende jaren zal WEB veel investeren. Alleen dan kan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de energie- en watervoorziening op een peil worden gebracht dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.

Het aandeel hernieuwbare energie (groene stroom) van WEB is ruim 38 procent op jaarbasis. De energie wordt opgewekt door de windturbines van ContourBlobal Bonaire op Morotin en de Solar Pilot op Barcadera. De productie van drinkwater op Hato gebeurt met de modernste omgekeerde osmose-technieken, die energie besparen en vervuiling van ons zeewater voorkomen. Ook is WEB verantwoordelijk voor de afvoer en zuivering van afvalwater op Bonaire en voor hergebruik van gezuiverd afvalwater als irrigatiewater.

Een duurzame levensstijl moet toegankelijk moet zijn voor alle bewoners van Bonaire, actief worden aangemoedigd en als sociale norm worden omarmd. Daarom bevordert WEB graag toegankelijke, betaalbare en aantrekkelijke duurzame alternatieven.

Sponsoraanvraag

Wilt u WEB vragen een evenement of maatschappelijk doel te sponsoren? Dien dan een aanvraag bij ons in! Dit doet u schriftelijk, per post naar Kaya Gresia #6 of per e-mail naar info@webbonaire.com

Neem de volgende gegevens op in de sponsoraanvraag:

 • Naam en adres van de organisatie
 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon
 • Naam van het evenement of doel
 • Beschrijving van het evenement of doel
 • Eventuele andere sponsors van het evenement of doel
 • Motivatie
 • Tegenprestatie(s)
 • Financieel overzicht


We berichten u binnen twee weken na ontvangst of we de aanvraag in behandeling kunnen nemen.

Hidden

Hidden

Spelregels

 • WEB geeft voorrang aan sponsoraanvragen die zijn gericht op jongeren, ouderen, cultureel erfgoed, sport, educatie en ontwikkeling.
 • Een sponsoraanvraag voor een evenement moet minimaal 3 weken voor de aanvangsdatum bij WEB zijn ingediend.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend door een organisatie, school, vereniging, stichting, team of evenementenbureau. Individuele verzoeken neemt WEB niet in behandeling.
 • WEB sponsort geen evenementen, doelen, of organisaties die discrimineren op grond van politieke overtuiging, sekse en/of geloofsovertuiging. Ook honoreren we geen aanvragen met de thema’s drugs, alcohol en/of seks. We nemen geen verzoeken aan voor geloof en/of politiek betrokken evenementen, doelen of organisaties.

Sportvereniging Vespo

Sinds september 2015 is WEB hoofdsponsor van Sportvereniging Vespo in Rincon. WEB ondersteunt Vespo op financieel gebied om zich verder te ontwikkelen en het sportmanschap te versterken. WEB en Vespo bekijken continu hoe ze samen waarde kunnen toevoegen aan de activiteiten van Vespo. Elk jaar analyseren we de resultaten op en buiten het veld.

Cultureel erfgoed

Wist u dat WEB de watermolen Dos Pos heeft geadopteerd? Al sinds 1889 voorziet Dos Pos (twee bronnen) de  inwoners van Rincon en kunukerus in de omgeving van water. In 1940 is er een watermolen geplaatst. WEB heeft bij zijn 50-jarig bestaan in 2014 de watermolen en de bekkens en tappunten gerestaureerd. Door dit cultuurhistorisch erfgoed te onderhouden wil WEB bijdragen aan identiteit en verbondenheid in de Bonairiaanse gemeenschap.

WEB's Bespaarspel

WEB vindt het belangrijk dat het publiek bewust omgaat met drinkwater en elektriciteit. Ze zijn er niet vanzelf. En ze kosten geld.

Spelenderwijs leren besparen
De kinderen van nu zijn de afnemers van morgen. Met het Bespaarspel begint WEB aan de basis: kinderen worden zich bewust van de waarde van drinkwater en elektriciteit en ze leren op een speelse manier hoe je kunt besparen.

Getest door de kinderen
WEB’s Bespaarspel is een klassikaal bordspel voor groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Alle onderdelen van het spel zijn op maat gemaakt, kindvriendelijk en merendeels geproduceerd op Bonaire.

Na brainstormsessies van WEB Communications en Deviate Design is een prototype ontwikkeld. Dit is getest met groep 3 en 4 van Kolegio Kristu Bon Wardador en groep 7 en 8 van Basisschool Aquamarin. De feedback van de kinderen is in de definitieve versie verwerkt.

Lokaal geproduceerd
De productie van de talrijke onderdelen van het spel heeft WEB zo veel mogelijk aan lokale ondernemers gegund. Zo heeft Carpinteria Statia de onderdelen power blocks, awa blocks, huizen, speldozen en spelborden geproduceerd.

Het graveren van de diverse houten elementen is gedaan door SML Concepts in Nawati. Zij hebben ook de flip-coins en Webbies ontwikkeld en de eindinstallatie van de spelborden verzorgd.

Het technisch veeleisende drukwerk is in Nederland gedrukt. Cavalier Logistics zorgde voor snel transport naar Bonaire.

Lancering
Op 23 februari 2018 brachten promotieteams van WEB 15 spellen naar de 8 basisscholen op Bonaire. De docenten, die als ‘WEB Meester’ de spelleiders zijn, waren van te voren geïnstrueerd. De promotieteams zetten het spel klaar en cameraploegen filmden de eerste keer dat de kinderen WEB’s Bespaarspel speelden.

Het enthousiasme, de blijdschap en de aanstekelijke competitie tussen de teams waren prachtig om te zien. WEB zet graag in op verdere ontwikkeling van het bewustzijn van drinkwater en elektriciteit bij de nieuwe generatie.

WEB's Wereld Water Dag

Elk jaar is het Wereld Water Dag op 22 maart. In de hele wereld denken mensen dan weer even goed na hoe belangrijk water is. Schoon en veilig zoet water, voor mensen, dieren en planten. En voor de grond, zodat die geen woestijn wordt.

Als wij de natuur helpen, helpt de natuur ons
Op Bonaire maken we ons eigen drinkwater uit zeewater. We zorgen ook voor natuurlijk zoet water. We planten bomen en struiken om de verdamping van water tegen te gaan. 

We maken dammen, zodat regenwater niet wegstroomt. We repareren bronnen en putten voor zoet water. Voor irrigatie gebruiken we gezuiverd rioolwater. Zo krijgen we meer groen, terwijl we kostbaar drinkwater sparen.

Elk jaar organiseert WEB Bonaire special voor kinderen een wedstrijd in het kader van Wereld Water Dag.

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215