Menu

U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden

Tarieven en Voorwaarden

Wilt u weten welke tarieven voor elektriciteit en drinkwater vanaf 1 januari 2019 gelden? U vindt de tarieven hier:

Tarieven Elektriciteit 1 januari 2019 (download)
Tarieven Drinkwater 1 januari 2019 (download)

De veranderingen voor huishoudelijke afnemers met de meest gangbare aansluitingen zijn als volgt:

Periodieke tarieven elektriciteit

Het vast gebruikstarief wordt verlaagd naar USD 26.59 per maand. Het variabel gebruikstarief wordt verlaagd naar USD 0.2693 per kWh.

Voor afnemers met levering op basis van Pagabon wordt het tarief verlaagd naar USD 0.3822 per kWh.

Periodieke tarieven drinkwater

Het vast gebruikstarief blijft gelijk. Het variabel gebruikstarief wordt verhoogd naar USD 4.436 per m3.

Voor afnemers met levering via de watertruck wordt het tarief verhoogd naar USD 5.172 per m3.

De nieuwe periodieke tarieven elektriciteit en drinkwater worden toegepast op de facturen vanaf boekmaand februari (met een startdatum voor het verbruik in januari en een einddatum in februari). Voor Pagabon en de watertruck geldt dat de nieuwe tarieven direct zichtbaar zijn vanaf 1 januari 2019.

Eenmalige aansluittarieven (*) elektriciteit en drinkwater

Per 1 januari 2019 bedragen de aansluittarieven:

Drinkwater (standaardaansluiting t/m ½”)
• USD 1.069,61 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter

Elektriciteit (standaardaansluiting t/m 3×35 Ampère)
• USD 1.571,01 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter

Aansluitingen tot en met 25 meter

De eenmalige aansluittarieven worden verlaagd met 34%. Deze verlaging is het resultaat van een intensieve zoektocht naar mogelijke kostenbesparingen voor deze activiteit. WEB is verheugd dat hiermee de betaalbaarheid van de aansluitingen is verbeterd.

Aansluitingen boven 25 meter

In 2019 zal er geen standaardtarief meer gelden voor meerlengte maar zal de bijdrage voor de afnemer worden gebaseerd op daadwerkelijk verwachte kosten. Hierdoor konden ook de eenmalige aansluittarieven voor aansluitingen tot en met 25 meter scherper gecalculeerd worden.

Voor aansluitingen met een verbindingslengte van maximaal 25 meter zullen de nieuwe tarieven per direct ingaan en van toepassing zijn op alle aangevraagde en nog niet gerealiseerde aansluitingen en nieuwe aanvragen. Voor aansluitingen met een verbindingslengte groter dan 25 meter zullen de nieuwe tarieven ingaan voor aansluitingen die worden gerealiseerd vanaf 1 januari 2019.

(*) Eenmalige aansluittarieven zijn bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe woning van toepassing.

Deze nieuwe tarieven zijn per 1 januari 2019 van toepassing op alle aangevraagde en nog niet gerealiseerde aansluitingen en op nieuwe aanvragen. De tarieven gelden per perceel en zijn van toepassingen op de standaardaansluitingen.

Aansluitingen die niet vallen onder de definitie van een standaardaansluiting gelden als projecten. Voor projecten hanteert WEB een aanvraagprocedure om de kosten voor de aansluiting te berekenen. Als een aanvraag bedrijfseconomisch niet verantwoord is, kan WEB besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Meerlengte
Voor aansluitingen op een afstand van meer dan 25 meter van het netwerk had de ACM in 2017 een zogenoemd meerlengtetarief vastgesteld. Per 1 januari 2019 vervalt dit meerlengtetarief.

Voor aansluitingen met een verbindingslengte groter dan 25 meter die vanaf 1 januari worden gerealiseerd, wordt de bijdrage voor de afnemer gebaseerd op daadwerkelijk verwachte kosten.

Heraansluiting
De heraansluittarieven voor elektriciteit en drinkwater zijn per 1 juli 2017 door de ACM vastgesteld op USD 40,00 per heraansluiting.

Volgens de Wet elektriciteit en Drinkwater BES (2016) stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire.

Om te zorgen dat de tarieven op Bonaire betaalbaar blijven is er een subsidie toegekend.

Deze nieuwe tarieven zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld. De ACM heeft de maximumtarieven vastgesteld voor productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire aan de hand van de nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES van 2016. Om te zorgen dat de nieuwe tarieven op Bonaire betaalbaar blijven is er een subsidie toegekend voor drinkwater door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voor elektriciteit door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Wilt u de beschikkingen van de nieuwe tarieven voor drinkwater en elektriciteit bekijken? Dan kunt u deze hier downloaden.

Beschikkingen drinkwater en elektriciteit.

De nieuwe tarieven brengen ook nieuwe begrippen met zich mee. Uitleg over deze begrippen en andere toelichtingen vindt u hier:

Begrippenlijst nieuw tariefstelsel (download)
Bepaling hoeveelheid kVA (download)

Wilt u weten hoe de nieuwe tarieven tot stand zijn gekomen? Achtergrondinformatie over de nieuwe tarieven vindt u hier.