Menu

U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden

Tarieven en Voorwaarden

Wilt u weten welke tarieven voor drinkwater vanaf 1 april 2018 en elektriciteit vanaf 1 juli 2018 gelden? U vindt de tarieven hier:

Tarieven Elektriciteit 1 juli 2018 (download)
Tarieven Drinkwater 1 april 2018 (download)

Het variabele gebruikstarief voor elektriciteit is per 1 juli 2018 verhoogd in verband met stijging van de kosten voor brandstof die nodig is voor de productie van elektriciteit. Per 1 juli 2018 zijn de tarieven:

  • variabel gebruikstarief (post-paid): USD 0.2870 per kWh
  • tarief Pagabon (pre-paid): USD 0.4106 per kWh

Volgens de Wet elektriciteit en Drinkwater BES (2016) stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire.

Om te zorgen dat de tarieven op Bonaire betaalbaar blijven is er een subsidie toegekend.

Deze nieuwe tarieven zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld. De ACM heeft de maximumtarieven vastgesteld voor productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire aan de hand van de nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES van 2016. Om te zorgen dat de nieuwe tarieven op Bonaire betaalbaar blijven is er een subsidie toegekend voor drinkwater door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voor elektriciteit door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Na intensief overleg met het Bestuurscollege is er afgesproken dat de tarieven tijdelijk omlaag worden aangepast en voor twee maanden geldig waren. Hierdoor heeft WEB een extra korting verleent zodat voor de maand april en mei 2018 een totale korting geldt alsof de subsidie volgens aanvraag was toegekend.

In de afgelopen periode met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het Openbaar Lichaam Bonaire en andere stakeholders is na intensief overleg op verzoek van OLB de in maart toegekende subsidie door EZK herverdeeld over de diverse categorieën. Door deze herverdeling worden met name de kleinere aansluitingen – veelal huishoudens – zoveel als mogelijk beschermd tegen negatieve gevolgen door het nieuwe tariefstelsel.

Wilt u de beschikkingen van de nieuwe tarieven voor drinkwater en elektriciteit bekijken? Dan kunt u deze hier downloaden.

Beschikkingen drinkwater en elektriciteit.

De nieuwe tarieven brengen ook nieuwe begrippen met zich mee. Uitleg over deze begrippen en andere toelichtingen vindt u hier:

Begrippenlijst nieuw tariefstelsel (download)
Bepaling hoeveelheid kVA (download)

Wilt u weten hoe de nieuwe tarieven tot stand zijn gekomen? Achtergrondinformatie over de nieuwe tarieven vindt u hier.