Menu

U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden

Tarieven en Voorwaarden

Per 1 juli 2019 geldt een nieuwe tarief voor elektriciteit. Wat betekent dat voor u?

U kunt hier het bedrag berekenen van uw elektriciteits- en/of drinkwaterfactuur.

Tarieven Elektriciteit 1 juli 2019 (download)
Tarieven Drinkwater 1 januari 2019 (download)

Periodieke tarieven elektriciteit

Het vast gebruikstarief blijft USD 26.59 per maand. Het variabel gebruikstarief wordt verlaagd naar USD 0.2672 per kWh.

Voor afnemers met levering op basis van Pagabon wordt het tarief verlaagd naar USD 0.3801 per kWh.

Periodieke tarieven drinkwater

Het vast gebruikstarief blijft gelijk. Het variabel gebruikstarief blijft USD 4.436 per m3.

Voor afnemers met levering via de watertruck blijft het tarief USD 5.172 per m3.

Het nieuwe periodieke tarief elektriciteit wordt toegepast op de factuur vanaf boekmaand augustus (met een startdatum voor het verbruik in juli en een einddatum in augustus). Voor Pagabon geldt dat het nieuwe tarief direct zichtbaar is vanaf 1 juli 2019.

Eenmalige aansluittarieven (*) elektriciteit en drinkwater

De bedragen van de aansluittarieven blijven vooralsnog ongewijzigd:

Drinkwater (standaardaansluiting t/m ½”)
• USD 1.069,61 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter

Elektriciteit (standaardaansluiting t/m 3×35 Ampère)
• USD 1.571,01 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter

Aansluitingen tot en met 25 meter

De eenmalige aansluittarieven zijn per 1 januari 2019 verlaagd met 34%. Deze verlaging is het resultaat van een intensieve zoektocht naar mogelijke kostenbesparingen voor deze activiteit. WEB is verheugd dat hiermee de betaalbaarheid van de aansluitingen is verbeterd.

Aansluitingen boven 25 meter

In 2019 geldt er standaardtarief meer voor meerlengte maar wordt de bijdrage voor de afnemer gebaseerd op daadwerkelijk verwachte kosten. Hierdoor konden ook de eenmalige aansluittarieven voor aansluitingen tot en met 25 meter scherper gecalculeerd worden.

Voor aansluitingen met een verbindingslengte van maximaal 25 meter zijn de nieuwe tarieven sinds 1 januari 2019 van toepassing op alle aangevraagde en nog niet gerealiseerde aansluitingen en op nieuwe aanvragen. Voor aansluitingen met een verbindingslengte groter dan 25 meter gelden de tarieven voor aansluitingen die worden gerealiseerd vanaf 1 januari 2019.

(*) Eenmalige aansluittarieven zijn bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe woning van toepassing.

Deze tarieven zijn per 1 januari 2019 van toepassing op alle aangevraagde en nog niet gerealiseerde aansluitingen en op nieuwe aanvragen. De tarieven gelden per perceel en zijn van toepassingen op de standaardaansluitingen.

Aansluitingen die niet vallen onder de definitie van een standaardaansluiting gelden als projecten. Voor projecten hanteert WEB een aanvraagprocedure om de kosten voor de aansluiting te berekenen. Als een aanvraag bedrijfseconomisch niet verantwoord is, kan WEB besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Meerlengte
Voor aansluitingen op een afstand van meer dan 25 meter van het netwerk had de ACM in 2017 een zogenoemd meerlengtetarief vastgesteld. Per 1 januari 2019 vervalt dit meerlengtetarief.

Voor aansluitingen met een verbindingslengte groter dan 25 meter die vanaf 1 januari worden gerealiseerd, wordt de bijdrage voor de afnemer gebaseerd op daadwerkelijk verwachte kosten.

Heraansluiting
De heraansluittarieven voor elektriciteit en drinkwater zijn per 1 juli 2017 door de ACM vastgesteld op USD 40,00 per heraansluiting.

Volgens de Wet elektriciteit en Drinkwater BES (2016) stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire.

Om te zorgen dat de tarieven op Bonaire betaalbaar blijven is er een subsidie toegekend.

Deze nieuwe tarieven zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld. De ACM heeft de maximumtarieven vastgesteld voor productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire aan de hand van de nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES van 2016. Om te zorgen dat de nieuwe tarieven op Bonaire betaalbaar blijven is er een subsidie toegekend voor drinkwater door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voor elektriciteit door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Wilt u de beschikkingen van de nieuwe tarieven voor drinkwater en elektriciteit bekijken? Dan kunt u deze hier downloaden.

Beschikkingen drinkwater en elektriciteit.

De nieuwe tarieven brengen ook nieuwe begrippen met zich mee. Uitleg over deze begrippen en andere toelichtingen vindt u hier:

Begrippenlijst nieuw tariefstelsel (download)
Bepaling hoeveelheid kVA (download)

Wilt u weten hoe de nieuwe tarieven tot stand zijn gekomen? Achtergrondinformatie over de nieuwe tarieven vindt u hier.