Menu

U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden

Tarieven en Voorwaarden

Als gevolg van de Coronacrisis is door de Nederlandse overheid een maatregel vastgesteld waarbij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorg draagt voor de dekking van het vast gebruikstarief voor een periode van 8 maanden. Als gevolg hiervan wordt gedurende deze periode de component vast gebruikstarief op de nota gebaseerd op nul voor de boekmaanden mei tot en met december. Het tarief voor Pagabon wordt van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 gelijk gesteld aan het variabel gebruikstarief dat geldt voor niet Pagabon klanten. In het geval de verwachting van de periode waarin de maatregel geldt wordt gewijzigd, dan zal WEB hier tijdig over informeren.

Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe tarief voor elektriciteit en drinkwater. Wat betekent dat voor u?

U kunt hier het bedrag berekenen van uw elektriciteits- en/of drinkwaterfactuur.

Tarieven Elektriciteit 1 januari 2020 (download)
Tarieven Drinkwater 1 januari 2020 (download)
Noodmaatregel elektriciteitstarieven-per-1-mei-2020.
Noodmaatregel drinkwatertarieven-per-1-mei-2020.

Tarieven Elektriciteit 1 juli 2020 (download)


Periodieke tarieven elektriciteit

  • Variabel gebruikstarief (postpaid): USD 0.2277 per kWh
    (subsidie ministerie van EZK, inclusief tijdelijke COVID-19 maatregel, is in het vast gebruikstarief meegenomen).
  • Tarief Pagabon (prepaid): ACM-tarief (USD 0.4380) minus subsidie EZK (inclusief tijdelijke COVID-19 maatregel), maakt het nieuw te betalen tarief: USD 0.2277 per kWh.De wijziging van het tarief wordt zichtbaar op de facturen vanaf boekmaand augustus 2020 (met een startdatum voor het verbruik in juli en een einddatum in augustus). Voor prepaid gebruikers (Pagabon) is het aangepaste tarief direct zichtbaar vanaf 1 juli 2020. Het vast gebruikstarief wordt niet aangepast. Dit tarief blijft tot en met boekmaand december 2020 volledig gesubsidieerd en op nul staan door de tijdelijke COVID-19 maatregel.

Periodieke tarieven drinkwater

Het vast gebruikstarief drinkwater wordt verhoogd naar  USD 7.08 per maand. Het variabel gebruikstarief wordt verlaagd naar  USD 3.768 per m3.

Voor afnemers met levering via de watertruck wordt het tarief verlaagd naar USD 4.513 per m3.

Het nieuwe periodieke tarief elektriciteit wordt toegepast op de factuur vanaf boekmaand februari (met een startdatum voor het verbruik in januari en een einddatum in februari). Voor Pagabon geldt dat het nieuwe tarief direct zichtbaar is vanaf 1 januari 2020.

Eenmalige aansluittarieven (*) elektriciteit en drinkwater

De bedragen van de aansluittarieven zijn vastgesteld:

Drinkwater (standaardaansluiting t/m ½”)
• USD 1,082.44 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter

Elektriciteit (standaardaansluiting t/m 3×35 Ampère)
• USD 1,589.87 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter

Aansluitingen boven 25 meter

Voor een verbindinglengte groter dan 25 meter, geldt een bijdrage gebaseerd op berekeningen van daadwerkelijk verwachte kosten.

Voor aansluitingen met een verbindingslengte van maximaal 25 meter zijn de nieuwe tarieven sinds 1 januari 2020 van toepassing op alle aangevraagde en nog niet gerealiseerde aansluitingen en op nieuwe aanvragen. Voor aansluitingen met een verbindingslengte groter dan 25 meter gelden de tarieven voor aansluitingen die worden gerealiseerd vanaf 1 januari 2020.

(*) Eenmalige aansluittarieven zijn bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe woning van toepassing.

Deze tarieven zijn per 1 januari 2020 van toepassing op alle aangevraagde en nog niet gerealiseerde aansluitingen en op nieuwe aanvragen. De tarieven gelden per perceel en zijn van toepassingen op de standaardaansluitingen.

Aansluitingen die niet vallen onder de definitie van een standaardaansluiting gelden als projecten. Voor projecten hanteert WEB een aanvraagprocedure om de kosten voor de aansluiting te berekenen. Als een aanvraag bedrijfseconomisch niet verantwoord is, kan WEB besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Heraansluiting
De heraansluittarieven voor elektriciteit en drinkwater zijn per 1 juli 2017 door de ACM vastgesteld op USD 40,00 per heraansluiting.

Volgens de Wet elektriciteit en Drinkwater BES (2016) stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire.

Om te zorgen dat de tarieven op Bonaire betaalbaar blijven is er een subsidie toegekend.

Deze nieuwe tarieven zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld. De ACM heeft de maximumtarieven vastgesteld voor productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire aan de hand van de nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES van 2016. Om te zorgen dat de nieuwe tarieven op Bonaire betaalbaar blijven is er een subsidie toegekend voor drinkwater door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voor elektriciteit door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Wilt u de beschikkingen van de nieuwe tarieven voor drinkwater en elektriciteit bekijken? Dan kunt u deze hier downloaden.

Beschikkingen drinkwater en elektriciteit.

De nieuwe tarieven brengen ook nieuwe begrippen met zich mee. Uitleg over deze begrippen en andere toelichtingen vindt u hier:

Begrippenlijst nieuw tariefstelsel (download)
Bepaling hoeveelheid kVA (download)

Wilt u weten hoe de nieuwe tarieven tot stand zijn gekomen? Achtergrondinformatie over de nieuwe tarieven vindt u hier.