Menu

U bent hier: Home » Over ons » Inkoopbeleid

Inkoopbeleid

WEB wil een betrouwbare, integere en professionele opdrachtgever zijn voor opdrachtnemers en hen eerlijke en gelijke kansen bieden.

Van onze medewerkers en ook van onze externe adviseurs eisen we dat zij handelen conform de richtlijnen van de Code Corporate Governance Eilandgebied Bonaire. Dit is inclusief de aanbestedingsregels die de Code stelt en eventuele toekomstige aanbestedingsregels die voor Bonaire van toepassing zijn. WEB is niet gebonden aan Europese aanbestedingsregels. Toch is ons inkoopbeleid er op gericht om hieraan wel te voldoen – waar nodig aangepast aan de lokale situatie. Afhankelijk van het soort levering, dienst of werk koopt WEB in op basis van enkelvoudige of meervoudige onderhandse aanbestedingen, of openbare aanbestedingen.

WEB heeft oog voor de lokale economie. Bij onderhandse aanbestedingen zullen we altijd onderzoeken of inkoop lokaal mogelijk is. We houden ook rekening met ‘kleinere’ bedrijven, door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen.

Voorafgaand aan een aanbesteding toetst WEB of er belang is buiten Bonaire. Of een opdracht een duidelijk belang heeft buiten Bonaire is afhankelijk van de waarde en de aard van de opdracht. Is er sprake van belang buiten Bonaire, dan passen we de algemene beginselen van aanbesteding toe en nemen we openbaarheid in acht. WEB publiceert dan een aankondiging van de te verstrekken opdracht in een of meer dagbladen en op deze website.

Meer informatie vindt u onder aanbestedingen.