Bonaire als inspirerende voorbeeld op Wereld Water Forum 2024

Kralendijk/ Bali, 27 mei 2024 – “De manier waarop Bonaire, als een zeer kleine gemeenschap, werkt aan watermanagement is een inspirerend voorbeeld voor de wereld,” aldus moderator mevr. Grizelda Santos bij de High Level Panel van het 10e Wereld Water Forum na de presentatie van financieel directeur van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB), mevr. Joanne Balentien-Nicastia. Zij nam de plaats in van BES-gezant dhr. Edison Rijna, die vanwege de SIDS-conferentie op Antigua niet naar het Indonesische Bali kon reizen.

Het Wereld Water Forum, dat van 18 tot 25 mei 2024 plaatsvond, richtte zich op integraal watermanagement zodat bij een groeiende vraag voldoende water en sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn, voedsel- en energiezekerheid kan worden geboden, en ingespeeld wordt op klimaatverandering met langdurige droogte afgewisseld met overvloedige regenval en een rijzende zeewaterspiegel. De Nederlandse delegatie stond onder leiding van watergezant mevr. Meike van Ginneken.

“In mijn presentatie ben ik ingegaan op de uitdagingen van een klein eiland dat we in feite voor een geïsoleerde omgeving oplossingen moeten vinden om zelfvoorzienend te zijn. Al in de jaren ’90 is met het onderzoek van het Wereld Natuur Fonds de eerste stap gezet met de komst van de afvalwaterzuiveringsinstallatie die nu door WEB wordt beheerd. Metingen tonen aan dat dit een duidelijk positief effect heeft op de kwaliteit van het zeewater langs de kust, wat goed nieuws is voor het koraal en de zeefauna. We zuiveren afvalwater tot irrigatiewater en leveren dit aan hotels voor irrigatie en de dienst LVV voor productie van lokaal voedsel.”

Een bijkomend effect is dat het water dat WEB uit zee pompt om drinkwater te produceren schoon wordt gehouden, waardoor geen chemicaliën nodig zijn om het afdoende te zuiveren. Dat betekent dat het restwater dat weer in zee wordt geloosd puur zout water is. “Het gehele proces is efficiënt, veilig en duurzaam. Een volgende stap is de elektriciteit die nodig is voor het maken van drinkwater verder te verduurzamen door het aanbod van wind- en zonne-energie de komende jaren naar 70 tot 80% op te voeren.”

Mevr. Balentien-Nicastia erkende in haar presentatie dat er op het gebied van watermanagement nog verbeteringen mogelijk zijn. “Het concept van Circulair Water, waarbij water zo vaak mogelijk wordt hergebruikt moet meer gaan leven. Het zou goed zijn als we als eiland investeren in de opvang van regenwater om overstromingen te voorkomen. Dit regenwater is uiteraard ook goed ten behoeve van bodemverbetering en landbouw. Daarvoor is een goed functionerend dammenstelsel nodig en bodemwaterbeleid. Goede initiatieven zijn genomen met bijvoorbeeld eerdere onderzoeken door de waterschappen alsook recente metingen van grondwater. Dit alles kan versterkt worden met sterke samenwerkingsverbanden voor succes.”

“Belangrijke contacten zijn verder versterkt met waterschappen en andere structuren om kennis te delen en samen te werken. Ik heb hier ook veel kennis opgedaan. Zo maakt Saudi-Arabië gebruik van modellen en kunstmatige intelligentie om de behoefte van water voor landbouwgewassen en waterproductie uit diverse bronnen op elkaar af te stemmen. Dit neem ik allemaal mee terug uit Bali om samen met de overheid van Bonaire te blijven werken aan een beter watermanagement.”

CFO WEB, mevr. Joanne Balentien-Nicastia met watergezant mevr.Meike van Ginneken (midden) en dijkgraaf mevr.Luzette Kroon van het Wetterskip Fryslân.

 

CFO WEB, mevr.Joanne Balentien-Nicastia (op het podium 2e van rechts) tijdens de paneldiscussie.

 

 

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215