Kralendijk – 25 november 2022- Het eiland Bonaire ondervond een dubbele black-out op 24 november 2022. De black-out vond plaats als gevolg van problemen met de transmissiesysteemapparatuur bij de Karpata Powerplant.

Om dit incident te onderzoeken is een technisch team ingeschakeld om de oorzaak grondig te onderzoeken. Het team  bestaat ​​uit het topmanagement van Water -en EnergieBdedrijf Bonaire (WEB), Contour Global Bonaire (CGB), hun technische staf en lokale en internationale partners.

We zullen de resultaten van dit onderzoek te zijner tijd delen met het grote publiek.

Wat er is gebeurd:

Om 15:03 uur bevestigde WEB Bonaire storingen in de elektriciteitsvoorziening en  een “Black Out”.

Om 16.30 uur is WEB Bonaire geleidelijk begonnen met het herstellen van de stroomaansluitingen in een aantal wijken op Bonaire. Het herstellen van een systeem na een “Black-Out” vereist een zeer zorgvuldige synchronisatie van opnieuw bekrachtigde transmissielijnen, dit kan enkele uren duren.

Door een onverwacht technisch probleem om 19:00 uur deed zich echter een tweede “Black-Out” voor en moest het systeem een ​​tweede keer opnieuw worden opgestart.

Om 03.00 uur ondervond CGB een derde geval van uitval van de stroomopwekking, wat resulteerde in een uitval van de belasting in enkele gebieden op Bonaire.Vanaf vandaag vrijdag 25 november blijft de stroomopwekking bij CGB kritiek.

Wat we eraan doen:

Vanmorgen vliegen internationale partners in en gedurende de hele dag vinden er onderzoeken plaats. Zowel lokale als internationale teams die hard hebben samengewerkt om de stroom voor het eiland Bonaire te herstellen, zullen de komende dagen de stabiliteit van het elektriciteitsnet onderzoeken en blijven monitoren.

We zijn ons ervan bewust dat deze situatie, naast het algemene ongemak, ervoor heeft gezorgd dat mensen teleurgesteld zijn omdat ze niet konden genieten van hun voetbalwedstrijden en geplande festiviteiten.

WEB en CGB verontschuldigen zich voor het ongemak voor de gemeenschap