Kralendijk, 26 Februari 2022 – Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) ziet de uitbreiding van de rioleringsinfrastructuur in Belnem de afrondende fase naderen. Als directievoerder van het 10e EDF-project wil WEB-inwoners en bedrijven danken voor hun begrip voor de onvermijdelijke overlast. We geven graag een update van de stand van zaken.

Het project betreft de uitbreiding van de riolering in Belnem en Hato en is in mei 2021 van start gegaan. Het doel is om Vacuümstation 6 in Tera Kora te ontlasten en Belnem en Hato aan te sluiten op het vacuümrioleringsnetwerk van Bonaire.

Riolering in Belnem

Ondanks de nodige uitdagingen is het werk in Belnem nu in de laatste fase en kan er worden geanticipeerd op het herstellen van de wegen en de omgeving. Het project betreft:

Nog lopende werkzaamheden

Op dit moment wordt de laatste 250 m sleuf gegraven en wordt de laatste 500 m rioolleidingwerk aangelegd. Er worden huisaansluitingen gerealiseerd aan Kaya Jupiter en Kaya Pluto. Het projectteam is bezig met de laatste installatiewerkzaamheden in het vacuümstation.

Ook zijn inmiddels de eerste zandwegen in Belnem hersteld. Binnen afzienbare tijd zal het projectteam de overige zandwegen en de asfaltwegen herstellen. Er zijn gedetailleerde opnames gemaakt van de originele situatie in het gebied. Alle straten en bermen worden in hun originele staat teruggebracht.

Hato

In Hato worden op dit moment proefgaten gemaakt. De graafwerkzaamheden zullen in de eerste week van maart beginnen. In Hato komt ca. 1150 m rioolleidingwerk met 20 verzamelputten en 56 huisaansluitingen. Deze uitbreiding wordt aangesloten op het bestaande Vacuümstation 3 aan Kaya Amsterdam.

Naar verwachting wordt het gehele 10e EDF-project in Belnem en Hato eind april opgeleverd.

 10e EDF

Het gaat om een grootschalig technisch project dat voor en door Bonairianen wordt uitgevoerd. WEB is verheugd over de samenwerking met aannemer Truckland, Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O), de Business Units Water, Afvalwater en Elektra, Communicatie afdeling van WEB en de bedrijven voor telefonie en dataverkeer die betrokken zijn bij dit project.

Zonder onze samenwerkingspartners zou dit mooie project niet tot stand zijn gekomen. Wij danken alle partners voor de succesvolle samenwerking.