Kralendijk, 30 mei 2018 – Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) en het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hebben besloten om per 1 juni 2018 de nieuwe elektriciteitstarieven vast te stellen en deze te publiceren. Deze tarieven zijn geldig voor de periode vanaf die datum.

Hiermee komt een einde aan de tijdelijke tarieven die waren vastgesteld voor de maand april 2018 en de maand mei 2018. Na intensief overleg in de afgelopen periode met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), OLB en andere stakeholders is op verzoek van OLB de in maart toegekende subsidie door EZK herverdeeld over de diverse categorieën. Door deze herverdeling worden met name de kleinere aansluitingen – veelal huishoudens – zoveel als mogelijk beschermd tegen negatieve gevolgen door het nieuwe tariefstelsel.

Bij de vaststelling van de tarieven heeft WEB de taak om aan de ene kant het belang van de afnemers in acht te nemen en aan de andere kant non- discriminatoire tarieven vast te stellen. WEB is zich ervan bewust dat de gevolgen van de nieuwe tarieven niet in alle individuele gevallen volledig worden gecompenseerd.

De vastgestelde tarieven per 1 juni 2018 voor elektriciteit zijn – rekening houdend met de subsidie – te vinden op de pagina Tarieven en Voorwaarden.

Geef een reactie