Kralendijk, 25 juni 2024 – De variabele elektriciteitstarieven worden per 1 juli 2024 verlaagd met USD 0.0025 per kWh. Dit is het gevolg van gedaalde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit. Deze verlaging geldt voor het variabel gebruikstarief en voor het tarief voor Pagabon.

De brandstofkosten die Contour Global Bonaire maakt voor de productie van elektriciteit, wordt 1 op 1 aan de afnemers van WEB zonder marge doorberekend. De inkoopprijs voor deze brandstof is iets gedaald ten opzichte van het tarief per 1 januari 2024.

Ter bescherming van de afnemers worden deze tarieven vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op grond van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES. Kostenontwikkelingen kunnen twee keer per jaar leiden tot een door ACM bijgesteld variabel gebruikstarief elektriciteit, te weten op 1 juli en op 1 januari. De ACM heeft voor deze bijstellingen een model ontwikkeld waarvan het resultaat – een verlaging van USD 0.0025

per kWh per 1 juli 2024 – is vastgesteld op 10 juni 2024.

Op basis hiervan gelden de volgende nieuwe variabele elektriciteitstarieven per 1 juli 2024:

Variabel gebruikstarief (post-paid)             : USD 0.3550 per kWh

Tarief Pagabon (pre-paid)                            : USD 0.3550 per kWh.

De wijziging van het tarief wordt zichtbaar op de facturen vanaf de verbruiksperiode met een begindatum voor het verbruik in juli 2024. Voor pre-paid gebruikers (Pagabon) is het aangepaste tarief direct zichtbaar vanaf 1 juli 2024.

Het volledige tarievenblad elektriciteit geldend per 1 juli 2024 is te vinden op www.webbonaire.com