Kralendijk, 23 april 2024 – Op zaterdag 20 april heeft een aannemer, die graafwerkzaamheden voor een externe partij aan het uitvoeren was, per abuis een ondergrondse hoogspanningskabel beschadigd.

Hierdoor was Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) genoodzaakt tot een gecontroleerde stroomonderbreking (loadshedding) over te gaan om een totale uitval van de energievoorziening te voorkomen. Diverse wijken hebben hierdoor hinder ondervonden, omdat tijdelijk de energievoorziening werd onderbroken.

Medewerkers van WEB waren tot in de late uren bezig om de beschadigde kabels te repareren en de stroomvoorziening volledig te herstellen.

Voor WEB is het essentieel dat aannemers zich strikt aan de afgebakende zones houden die in de ontvangen vergunningen zijn vastgesteld.

De betreffende aannemer is afgeweken van het gebied waarvoor een vergunning was verleend. Onze veiligheidsprotocollen zijn hiermee overtreden, waardoor WEB moest handelen zoals hierboven beschreven. Dit had ook tot levensbedreigende situaties kunnen leiden, wat gelukkig in dit geval niet is gebeurd.

In de graafvergunning wordt geëist dat er eerst proefsleuven worden gegraven om de exacte locatie van ondergrondse kabels en leidingen te verifiëren voordat met de eigenlijke graafwerkzaamheden wordt begonnen.

WEB biedt haar excuses aan voor het ontstane ongemak en blijft zich inzetten om herhaling van dit soort situaties te voorkomen.