Kralendijk, 22 december 2023, – Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) maakt bekend dat de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2024 zijn vastgesteld en gepubliceerd.

Ieder jaar worden de tarieven die de producent bij WEB in rekening mag brengen en de tarieven die WEB bij de afnemers in rekening mag brengen door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld en bekend gemaakt. De ACM heeft op 8 december 2023 deze kostendekkende tarieven vastgesteld die WEB per 1 januari 2024 in rekening mag brengen (*).

Om de tarieven betaalbaar te houden vraagt WEB voor elk tarievenjaar subsidies aan. Vervolgens zijn, rekening houdend met deze subsidies, de tarieven voor alle afnemers bepaald.

Voor wat betreft elektriciteit geldt dat het volledige vast gebruikstarief voor het jaar 2023 werd gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Voor het jaar 2024 wordt deze volledige subsidiering beperkt tot de aansluitcategorieën t/m 3*50 Ampère.  Dat betekent dat voor grotere aansluitingen weer een netto vast gebruikstarief zal gelden (gebaseerd op normale maar niet volledige subsidiering).

Voor wat betreft drinkwater geldt dat voor de verlaging van het vast gebruikstarief iets meer budget (subsidie) beschikbaar is voor het jaar 2024 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Hierdoor is het vast gebruikstarief lager vastgesteld dan gebruikelijk en waarmee het tarief voor de levering met de watertruck op een lager niveau kan worden vastgesteld dan 2023.

De relevante veranderingen voor de tarieven zijn als volgt:

Periodieke tarieven elektriciteit

Het vast gebruikstarief voor aansluitingen met een aansluitgrootte t/m 3*50 Ampère is vastgesteld op USD 0.00 per maand.

Het variabel gebruikstarief elektriciteit wordt licht verhoogd van USD 0.3516 per kWh naar USD 0.3575 per kWh.

Omdat het vast gebruikstarief voor de kleine aansluitingen op USD 0.00 per maand is vastgesteld geldt dat het tarief per 1 januari 2024 voor de prepaid aansluiting (Pagabon) gelijk is aan het variabel gebruikstarief te weten USD 0.3575 per kWh.

Periodieke tarieven drinkwater

Het vast gebruikstarief voor de meest gangbare (kleine) aansluiting wordt verlaagd van USD 7.94 per maand naar USD 3.71 per maand.

Het variabel gebruikstarief wordt verhoogd van USD 3.908 per m³ naar USD 4.165 per m³. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van de vraag op Bonaire.

Voor afnemers met levering via de watertruck wordt het tarief verlaagd van USD 4.743 per m3 naar USD 4.600 per m³.

Facturatie

De nieuwe periodieke tarieven elektriciteit en drinkwater worden toegepast op de facturen vanaf de verbruiksperiode met een startdatum in januari 2024. Voor afnemers op basis van Pagabon en de watertruck geldt dat de nieuwe tarieven direct zichtbaar zijn vanaf 1 januari 2024.

(*) Per 1 juli 2024 zullen – afhankelijk van de ontwikkelingen van de brandstofkosten – het variabel gebruikstarief elektriciteit en het tarief voor Pagabon opnieuw worden vastgesteld.

Eenmalige aansluittarieven elektriciteit en drinkwater

De eenmalige aansluittarieven, voor kleine aansluitingen tot en met 25 meter, zijn vastgesteld op USD 1,750.19 voor elektriciteit en op USD 1,191.59 voor drinkwater. Dit is een verhoging van 1.8% ten opzichte van 2023.

Gewijzigde voorwaarden

De algemene voorwaarden en aansluitvoorschriften zijn gewijzigd en gemoderniseerd en treden per 15 januari 2024 in werking.

Het volledige tarievenblad elektriciteit en drinkwater geldend per 1 januari 2024 en de nieuwe voorwaarden geldend per 15 januari 2024, zijn te vinden op www.webbonaire.com