Kralendijk, 22 juni 2023 – De variabele elektriciteitstarieven worden per 1 juli 2023 verlaagd met USD 0.0554 per kWh. Dit is het gevolg van gedaalde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit. Deze verlaging geldt voor het variabel gebruikstarief en voor het tarief voor Pagabon.

De brandstofkosten die Contour Global Bonaire (CGB) maakt voor de productie van elektriciteit, wordt 1 op 1 aan de afnemers van Water – en Energiebedrijf Bonaire (WEB) zonder marge doorberekend. De inkoopprijs voor deze brandstof is gedaald met 19 procent ten opzichte van het tarief per 1 januari 2023.

Ter bescherming van de afnemers worden deze tarieven vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op grond van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES. Kostenontwikkelingen kunnen twee keer per jaar leiden tot een door ACM bijgesteld variabel gebruikstarief elektriciteit, te weten op 1 juli en op 1 januari. De ACM heeft voor deze bijstellingen een model ontwikkeld waarvan het resultaat – een verlaging van USD 0.0554 per kWh per 1 juli 2023 – is vastgesteld op 8 juni 2023.

Op basis hiervan gelden de volgende nieuwe variabele elektriciteitstarieven per 1 juli 2023:
Variabel gebruikstarief (post-paid) : USD 0.3516 per kWh
Tarief Pagabon (pre-paid) : USD 0.3516 per kWh.

De wijziging van het tarief wordt zichtbaar op de facturen vanaf de verbruiksperiode met een begindatum voor het verbruik in juli. Voor pre-paid gebruikers (Pagabon) is het aangepaste tarief direct zichtbaar vanaf 1 juli 2023. Het (volledig gesubsidieerde) vast gebruikstarief wordt niet aangepast per 1 juli 2023.

Elektriciteitstarieven per 1 juli 2023