Kralendijk 24 april 2023 – De Directie van Water -en Energiebedrijf Bonaire (WEB) heeft kennisgenomen van een ernstig verkeersongeval in Rincon Rincon, op zaterdag 22 april jl., waarbij een bedrijfsvoertuig van WEB bij betrokken was. Het intern onderzoek naar dit ongeval is momenteel gaande. De Directie zal m.b.t. deze zaak intern, passende maatregelen nemen, indien blijkt dat de onveiligheid van het verkeer ter plaatse te wijten was aan de wijze waarop dit bedrijfsvoertuig aan het verkeer heeft deelgenomen.

In het bedrijfsreglement van WEB is onder meer opgenomen dat rijden onder invloed van alcohol e/o andere bedwelmende middelen niet is toegestaan.

De Directie beseft haar verantwoordelijkheid hierin, en effectievere preventieve maatregelen zullen worden genomen om onze mensen bewuster te maken over het veilig deelnemen aan het verkeer met bedrijf voertuigen, en als dusdanig ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.

De Directie biedt haar oprechte excuses aan de gemeenschap van Bonaire voor dit ongeval.