Kralendijk, 21 december 2022, – Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) maakt bekend dat de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2023 zijn vastgesteld en gepubliceerd.

 

Ieder jaar worden de tarieven die de producent bij WEB in rekening mag brengen en de tarieven die WEB bij de afnemers in rekening mag brengen door de ACM vastgesteld en bekend gemaakt. De ACM heeft op 15 december 2022 deze kostendekkende tarieven vastgesteld die WEB per 1 januari 2023 in rekening mag brengen (*).

 

Om de tarieven betaalbaar te houden kan WEB voor elk tarievenjaar subsidies aanvragen. Vervolgens zijn, rekening houdend met de deze subsidies, de tarieven voor alle afnemers bepaald.

 

Door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt voor 2023 aanvullende subsidie beschikbaar gesteld waarmee het vast gebruikstarief elektriciteit naar nihil kan worden gebracht en waarmee een korting kan worden verstrekt op het variabel gebruikstarief elektriciteit. Deze korting bedraagt 50% van het meerdere boven USD 0.38 per kWh. Door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wordt de gangbare subsidie vastgesteld waardoor het vast gebruikstarief drinkwater voor de meest gangbare aansluiting en het tarief voor levering met de watertruck op een relatief laag niveau kan worden vastgesteld.

 

De relevante veranderingen voor de tarieven zijn als volgt:

 

Periodieke tarieven elektriciteit

Het vast gebruikstarief is vastgesteld op USD 0.00 per maand.

 

Op het door ACM vastgestelde variabel gebruikstarief per 1 juli 2022 van USD 0.4235 per kWh wordt voor de maanden november en december een korting toegepast van USD 0.0350 per kWh – door middel van een subsidie van het Openbaar Lichaam Bonaire – zodat per saldo het tarief thans USD 0.3903 per kWh bedraagt. Dit tarief is door ACM vastgesteld per 1 januari 2023 op USD 0.4340 per kWh, welke verhoging met name wordt veroorzaakt door stijgende brandstofkosten voor de productie van elektriciteit. Met de aanvullende subsidie door EZK geldt vervolgens een korting van USD 0.0270 per kWh ((USD 0.4340 – USD 0.38) * 50%) waardoor per saldo het tarief per 1 januari 2023 USD 0.4070 per kWh bedraagt. Voor een afnemer betekent dit een stijging van USD 0.0167 per kWh.

 

Periodieke tarieven drinkwater

Het vast gebruikstarief voor de meest gangbare (kleine) aansluiting wordt verhoogd van USD 7.30 per maand naar USD 7.94 per maand.

 

Het variabel gebruikstarief wordt verhoogd van USD 3.735 per m3 naar USD 3.908 per m3.

 

Voor afnemers met levering via de watertruck wordt het tarief verhoogd van USD 4.503 per m3 naar USD 4.743 per m3.

 

Voor het produceren van drinkwater is veel elektriciteit benodigd. De stijging van het variabel gebruikstarief drinkwater is lager dan de gestegen brandstofkosten voor de productie van drinkwater. Dit is mogelijk door de efficiëntere productie van drinkwater met de nieuwe drinkwaterfaciliteit.

 

Facturatie

De nieuwe periodieke tarieven elektriciteit en drinkwater worden toegepast op de facturen vanaf de verbruiksperiode met een startdatum in januari 2023. Voor afnemers op basis van Pagabon en de watertruck geldt dat de nieuwe tarieven direct zichtbaar zijn vanaf 1 januari 2023.

 

(*) Per 1 juli 2023 zullen – afhankelijk van de ontwikkelingen van de brandstofkosten – het variabel gebruikstarief elektriciteit en het tarief voor Pagabon opnieuw worden vastgesteld.

 

Eenmalige aansluittarieven elektriciteit en drinkwater

 

De eenmalige aansluittarieven, voor kleine aansluitingen tot en met 25 meter, zijn vastgesteld op USD 1,717.56 voor elektriciteit en op USD 1,169.38 voor drinkwater. Dit is een verhoging van 8,8% ten opzichte van 2022.

 

Het volledige tarievenblad elektriciteit en drinkwater geldend per 1 januari 2023 zijn te vinden op www.webbonaire.com

Tarieven Elektriciteit per 1 januari 2023
Tarieven Drinkwater per 1 januari 2023