Kralendijk, 24 juni 2022 – De variabele elektriciteitstarieven worden per 1 juli 2022 verhoogd met USD 0.0993 per kWh. Dit is het gevolg van gestegen brandstofkosten door de oorlog in Oekraïne. Deze verhoging geldt voor het variabel gebruikstarief en voor het tarief voor Pagabon.

 

De brandstofkosten die Contour Global Bonaire maakt voor de productie van elektriciteit, wordt 1 op 1 aan de afnemers van WEB zonder marge doorberekend. De inkoopprijs voor deze brandstof is gestegen met 60 procent ten opzichte van het tarief per 1 januari 2022. Dit is het directe gevolg van de oorlog, de sancties en de onrust en schaarsten op de markten die hierdoor is ontstaan.

 

Ter bescherming van de afnemers worden deze tarieven vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op grond van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES. Kostenontwikkelingen kunnen twee keer per jaar leiden tot een door ACM bijgesteld variabel gebruikstarief elektriciteit, te weten op 1 juli en op 1 januari. De ACM heeft voor deze bijstellingen een model ontwikkeld waarvan het resultaat – een verhoging van USD 0.0993 per kWh per 1 juli 2022 – is vastgesteld op 9 juni 2022.

 

Op basis hiervan gelden de volgende nieuwe variabele elektriciteitstarieven per 1 juli 2022:

 

Variabel gebruikstarief (post-paid)    : USD 0.4253 per kWh
Tarief Pagabon (pre-paid)                      : USD 0.5001 per kWh.

 

De wijziging van het tarief wordt zichtbaar op de facturen vanaf de verbruiksperiode met een begindatum voor het verbruik in juli. Voor pre-paid gebruikers (Pagabon) is het aangepaste tarief direct zichtbaar vanaf 1 juli 2022.

 

WEB Bonaire is zich bewust van het feit dat dit een zeer forse verhoging betreft en dat dit grote gevolgen kan hebben voor het besteedbaar inkomen van haar afnemers (en de kosten voor de bedrijven). Het Openbaar Lichaam Bonaire (“OLB”) heeft een toezegging gekregen van de Rijksoverheid voor een vorm van energietoeslag voor bepaalde huishoudens die hiervoor in aanmerking komen. De uitvoering hiervan wordt momenteel uitgewerkt in overleg tussen het OLB en WEB Bonaire.

 

Voor het grootste gedeelte van de afnemers zal er geen compensatie zijn voor deze verhoging, maar WEB en het OLB blijven zich inzetten voor het verduurzamingsproject gecombineerd met verlaging van de tarieven. Het OLB en WEB Bonaire adviseren de afnemers zo zuinig mogelijk om te gaan met deze dure elektriciteit en wijst haar afnemers op de besparingstips zoals gepubliceerd op haar website (https://www.webbonaire.com/kennisbank/).

 

Om het tarief structureel op een lager en meer betaalbaar niveau te krijgen heeft WEB Bonaire in samenwerking met Contour Global Bonaire een plan uitgewerkt uitgaande van zo veel als mogelijk duurzame elektriciteit (zon, wind en batterijen) en vindt er al enige tijd overleg plaatst met de relevante Ministeries over subsidiering van dit plan. Naar verwachting zal op korte termijn uitsluitsel volgen over deze subsidie en zal het plan ten uitvoer gebracht worden. Dit zal overigens geen effect meer hebben op het tarief voor het 2e half jaar 2022.

WEB NL Elektriciteitstarieven per 1 juli 2022