Kralendijk, 23 juni 2022 – De directie van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) heeft de jaarrekening, de accountantsverklaring en het jaarverslag 2021 aangeboden aan het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Als aandeelhouder van WEB heeft het OLB de jaarrekening vastgesteld. Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken over 2021 weer.

 

2021 was een enerverend en succesvol jaar voor WEB. Ondanks alle groei die op het eiland plaatsvindt, is WEB erin geslaagd om alle geplande projecten te realiseren binnen de gestelde tijd en budget.

 

Oplevering en ingebruikname van de nieuwe drinkwaterfabriek

In oktober 2021 heeft WEB gevierd dat de nieuwe drinkwaterfabriek gereed was en in gebruik kon worden genomen. Hiermee is WEB sinds jaren weer de producent van het drinkwater Bonaire. Deze nieuwe fabriek heeft een veel lager energieverbruik dan zijn voorganger. Bij de productie van het drinkwater worden geen chemicaliën gebruikt.

 

Oplevering en ingebruikname van de nieuwe watertank op Seru Largu

In 2021 is op Seru Largu een nieuwe watertank gebouwd met een inhoud van 5000 m3. Bonaire heeft hiermee een totale drinkwateropslag van 25.500 m3.

 

Sanering van de waterleiding

In 2021 heeft WEB de sanering en verzwaring van distributieleidingen voor drinkwater afgerond. Het werk omvatte een nieuwe persleiding van Hato naar Seru Largu en een nieuwe hoofdtransportleiding van Seru Largu naar Kaya Maria Carmen Helmund.

 

Oplevering 9e EDF-project: reparatie irrigatieleiding en afvalzuiveringsinstallatie

In samenwerking met OLB, SONA (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) en MNO Vervat heeft WEB in 2021 het 9e project met financiering van het EDF (European Development Fund) afgerond. De irrigatieleiding is volledig gerepareerd en er zijn reparaties uitgevoerd aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie en het boosterstation. Bij de oplevering is de exploitatie van de irrigatiewaterleiding formeel overgedragen van OLB aan WEB.

 

Start 10e EDF-project: uitbreiding riolering

In 2021 is WEB begonnen met de uitbreiding van de riolering in Belnem en Hato en de bouw van een extra vacuümstation in Belnem (10e EDF-project).

WEB is blij dat de uitbreiding kon starten omdat de huidige capaciteit van de riolering met name in Belnem zijn maximum nadert.

 

Op 3 juni 2022 heeft WEB de jaarrekening, de accountantsverklaring en het jaarverslag 2021 aangeboden aan het OLB. Op 17 juni heeft het OLB de jaarrekening 2021 vastgesteld. WEB heeft hiermee voldaan aan de termijnen die de Corporate Governance Code van Bonaire stelt.

 

WEB heeft een positief resultaat weten te behalen. Dit resultaat is vooral veroorzaakt door een efficiënte bedrijfsvoering en de grotere groei dan voorzien in de afname van drinkwater en elektriciteit. Er is tevens een eenmalige correctie op de magazijntegoeden verwerkt. Een positief resultaat is voor WEB van belang om aan alle ratio’s van de financier te kunnen voldoen. Een gezonde bedrijfsvoering is noodzakelijk voor WEB om de huidige en toekomstige groei te kunnen financieren als een toekomstbestendige organisatie. WEB heeft in 2021 van de ministeries van EZK en I&W subsidies ontvangen voor respectievelijk de elektriciteits- en de drinkwaterprijzen. Voor het verwerken van afvalwater ontvangt WEB een subsidie van het ministerie van I&W.

 

WEB is verheugd over de goede samenwerking met het bestuurscollege en de ministeries van EZK, I&W en BZK. Zij helpen ons bij het realiseren van onze missie: bijdragen aan de volksgezondheid en een hoogwaardige levensstandaard op Bonaire door een betaalbare, betrouwbare en duurzame drinkwater- en energievoorziening en de verwerking van afvalwater.

 

Een downloadbare verkorte versie van het jaarverslag 2021 zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van webbonaire.com. Geïnteresseerden die inzage willen in het volledige jaarverslag kunnen hiervoor schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Dit kunt u sturen naar Kaya Gresia 6, Kralendijk, of mailen naar: info@webbonaire.com.