Kralendijk, 6 juni 2022 – Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, heeft de nieuwe drinkwaterfabriek op Hato bezocht en gesproken met leermeesters en leerlingen van WEB.

 Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) is sinds 2013 een erkend leerbedrijf en heeft 20 medewerkers die erkend leermeester zijn. In de afgelopen jaren zijn vele vmbo-stagiairs en mbo’ers in bol- of bbl-trajecten opgeleid bij WEB.

Op 2 juni jl. bezocht minister Wiersma, met vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, de SGB en het ROA, WEB op de locatie van de nieuwe drinkwaterfabriek.

Financieel directeur Joanne Balentien-Nicastia gaf een presentatie over het belang van de mbo’ers en vmbo’ers in opleiding bij WEB. De minister kon tijdens de bijeenkomst kennismaken en spreken met verschillende leermeesters en de leerlingen.

Voor WEB is het begeleiden van studenten een efficiënte manier om arbeidskrachten in huis te halen. Veel studenten zijn na hun opleiding bij WEB aan de slag gegaan. Ze werken als vakmensen bij verschillende Business Units, zoals de BU Elektra, BU Drinkwater BU Afvalwater.

Ook is WEB  zich ervan bewust hoe belangrijk MBO-studenten zijn voor de toekomst van het eiland. Mede door de enorme groei is er een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, op Bonaire en bij WEB.

WEB onderkent het belang van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven en wil als leerbedrijf bijdragen aan vakmanschap op het eiland. Wij danken de minister voor zijn interesse in ons bedrijf en onze medewerkers.