Kralendijk, 22 december 2021, – Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) maakt bekend dat de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2022 zijn vastgesteld en gepubliceerd.

Ieder jaar worden de tarieven die de producent bij WEB in rekening mag brengen en de tarieven die WEB bij de afnemers in rekening mag brengen door de ACM vastgesteld en bekend gemaakt. De ACM heeft op 10 december 2021 deze kostendekkende tarieven vastgesteld die WEB per 1 januari 2022 in rekening mag brengen (*).

Om de tarieven betaalbaar te houden kan WEB voor elk tarievenjaar subsidies aanvragen. Vervolgens zijn, rekening houdend met de deze subsidies, de tarieven voor alle afnemers bepaald.

Zoals eerder gecommuniceerd op 30 november 2021 is de COVID-19 subsidie – waarbij het vast gebruikstarief volledig werd gesubsidieerd gedurende 20 maanden – beëindigd. Tegelijkertijd is er een extra subsidie ter beschikking gesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de kleinere aansluitingen t/m 3*50 Ampère.

De relevante veranderingen voor de tarieven zijn als volgt:

Periodieke tarieven elektriciteit
Het vast gebruikstarief voor de meest gangbare (kleine) aansluiting is vastgesteld op USD 18.71 per maand waarbij de extra subsidie reeds is verwerkt. Zonder de extra subsidie had het tarief zijn vastgesteld op USD 28.43 per maand.

Het variabel gebruikstarief wordt verhoogd van USD 0.2948 per kWh naar USD 0.3260 per kWh. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de inzet van een duurdere brandstofsoort voor de productie van elektriciteit en een sterke stijging van de prijs voor de benodigde olie. Dit leidt tot hogere kosten voor de productie van elektriciteit bij Contour Global Bonaire.

Het tarief voor afnemer met levering op basis van Pagabon stijgt van USD 0.2948 per kWh naar USD 0.4008 per kWh. Deze stijging is relatief hoog omdat bij dit tarief de COVID-19 subsidie vervalt per 1 januari 2022 terwijl dit voor de andere categorieën eerder is beëindigd. Daarnaast geldt ook voor dit tarief dat de verhoogde olieprijs leidt tot een hoger tarief.

Periodieke tarieven drinkwater
Het vast gebruikstarief voor de meest gangbare (kleine) aansluiting wordt verhoogd van USD 7.00 per maand naar USD 7.30 per maand.

Het variabel gebruikstarief wordt verlaagd van USD 3.812 per m3 naar USD 3.735 per m3.

Voor afnemers met levering via de watertruck wordt het tarief verlaagd van USD 4.548 per m3 naar USD 4.503 per m3.

Voor het produceren van drinkwater is veel elektriciteit benodigd. Ondanks het feit dat de kosten voor elektriciteit stijgen, daalt per saldo het variabel gebruikstarief drinkwater. Dit is mogelijk door de efficiëntere productie van drinkwater met de nieuwe drinkwaterfaciliteit.

Facturatie
De nieuwe periodieke tarieven elektriciteit en drinkwater worden toegepast op de facturen vanaf de verbruiksperiode met een startdatum in januari 2022. Voor afnemers op basis van Pagabon en de watertruck geldt dat de nieuwe tarieven direct zichtbaar zijn vanaf 1 januari 2022.

(*) Per 1 juli 2022 zullen – afhankelijk van de ontwikkelingen van de brandstofkosten – het variabel gebruikstarief elektriciteit en het tarief voor Pagabon opnieuw worden vastgesteld.

Eenmalige aansluittarieven elektriciteit en drinkwater

De eenmalige aansluittarieven, voor kleine aansluitingen tot en met 25 meter, zijn vastgesteld op USD 1,578.64 voor elektriciteit en op USD 1,074.79 voor drinkwater. Dit is een verhoging van 4,3% ten opzichte van 2021.

Het volledige tarievenblad elektriciteit en drinkwater geldend per 1 januari 2022 zijn te vinden op www.webbonaire.com