Kralendijk, 30 juni 2021 – De ACM heeft per 1 juli 2021 hogere variabele elektriciteitstarieven vastgesteld. Het OLB zal de verhoging voor de eerste maand compenseren en gaat in Nederland op zoek naar subsidie om deze verhoging ook verder te mitigeren.

De variabele elektriciteitstarieven worden vooralsnog per 1 augustus 2021 verhoogd met USD 0.0394 per kWh. Dit is het gevolg van gestegen brandstofkosten voor de productie van elektriciteit. De verhoging geldt voor het variabel gebruikstarief en voor het tarief voor Pagabon.

De brandstofkosten die ContourGlobal Bonaire (CGB) maakt voor de productie van elektriciteit, wordt 1 op 1 aan de afnemers van WEB zonder marge doorberekend. De verhoging wordt veroorzaakt door gestegen brandstofprijzen voor de productie van elektriciteit. Daarnaast geldt dat de situatie van Bonaire Petroleum Corporation N.V (BOPEC) ertoe heeft geleid dat tijdelijk de duurdere Light Fuel Oil (LFO) dient te worden gebruikt in plaats van Heavy Fuel Oil (HFO). Er wordt door de relevante Ministeries gewerkt aan een oplossing gewerkt voor deze problematiek

Ter bescherming van de afnemers worden deze tarieven vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op grond van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES. Kostenontwikkelingen kunnen twee keer per jaar leiden tot een door ACM bijgesteld variabel gebruikstarief elektriciteit, te weten op 1 juli en op 1 januari. De ACM heeft voor deze bijstellingen een model ontwikkeld waarvan het resultaat – een verhoging van USD 0.0394 per kWh per 1 juli 2021 – is vastgesteld op 22 juni 2021.

Voor de afnemers van WEB Bonaire geldt dat deze verhoging van het variabel gebruikstarief niet direct per 1 juli 2021 ingaat maar per 1 augustus 2021. Dit is te danken aan de inzet van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en waarbij het OLB de verhoging voor de eerste maand voor haar rekening neemt. De variabele gebruikstarieven per 1 juli 2021 blijven hiermee gelijk aan de tarieven per 1 januari 2021.

Op basis hiervan gelden de volgende nieuwe variabele elektriciteitstarieven per 1 augustus 2021:

Variabelgebruikstarief (post-paid): USD 0.2948 per kWh
(subsidie ministerie van EZK, inclusief tijdelijke COVID-19 maatregel, is in het vast gebruikstarief meegenomen).

Tarief Pagabon (pre-paid): ACM-tarief (USD 0.4983 per kWh) minus subsidie EZK (inclusief tijdelijke COVID-19 maatregel), maakt het nieuw te betalen tarief: USD 0.2948 per kWh.

Hierbij geldt dat het OLB in overleg is met de Ministeries voor tariefsteun om ook de verhoging per 1 augustus 2021 te mitigeren. Bij een positieve terugkoppeling zal WEB een nieuw besluit nemen voor de tarieven per 1 augustus 2021 en de afnemers tijdig informeren.

De wijziging van het tarief wordt zichtbaar op de facturen vanaf de verbruiksperiode met een begindatum voor het verbruik in augustus. Voor pre-paid gebruikers (Pagabon) is het aangepaste tarief direct zichtbaar vanaf 1 augustus 2021. Het vast gebruikstarief wordt niet aangepast. Dit tarief blijft tot de verbruiksperiode met een begindatum in november 2020 volledig gesubsidieerd en op nul staan door de tijdelijke COVID-19 maatregel.

Geef een reactie