Kralendijk, 24 Mei 2021Water – en Energiebedrijf Bonaire N.V ( WEB ) begint met de werkzaamheden aan het 10e EDF in Belmen.

In de laatste week van Mei begint WEB als directie voerder met de bouw van een nieuw vacuüm station in Belnem, aan de Kaya Saturnus (tussen masten Telbo en Digicel).WEB Bonaire voert het project uit in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Naar verwachting wordt het project in maart 2022 opgeleverd.

Het station is deel van het 10e  EDF (European Development Fund) project voor uitbreiding van de rioleringsinfrastructuur in Belnem en Hato.

Dit nieuwe station zal het al bestaande vacuümstation aan de Kaya Maximiliano Chiana Rosario ontlasten. Een deel van de vacuümleiding in Belnem wordt overgezet op het nieuwe station. Dit maakt zo’n 173 huis, hotel en resort aansluitingen op de riolering mogelijk.

Werkzaamheden

Bouw werkzaamheden voor het vacuüm station zullen in de laatste week van Mei van start gaan , met kliphakken op het terrein, waarna de fundering zal worden voorbereid.

Voor omwonenden zullen de werkzaamheden onvermijdelijk hinder met zich meebrengen. Het is mogelijk dat buurtbewoners tijdelijk stof –en geluidoverlast kunnen ervaren.

WEB zal als directievoerder er alles aan doen om de hinder tot het minimum te beperken en zal periodiek via officiële communicatie kanalen bewoners op de hoogte houden van de voortgang van het project.

 

Onderstaand een visualisatie van de locatie en van het gebouw welk gerealiseerd zal worden.

 

 

 

 

 

Geef een reactie