Werkzaamheden zijn in volle gang in Kaya Grandi, deze verlopen goed en conform planning. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden binnen 4 weken afgerond.

Op dit moment is aannemer Bonaire Wegenbouw Maatschappij (BWM) bezig met het afronden van fase 1 in Kaya Grandi: graven, leidingdelen leggen, leidingdelen testen, sleuf afdichten en verharding herstellen met klinkers (vanaf Tourism Corporation Bonaire (TCB) tot aan Banco di Caribe (BDC).In de week van 1 tot 5 Maart wordt de overgang gerealiseerd van Fase 1 naar fase 2. Fase 2 is van Banco di Caribe (BDC) tot aan Littman Jewelers Bonaire.

Tijdens deze overgang is er een korte periode ( 28 Feb t/m 5 Maart ) dat de gehele Kaya Grandi wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.

Stand van zaken per fase visueel toegelicht in onderstaande afbeelding Groen = Fase 1 / Blauw = Fase 2/ Rood =Afgesloten wegen

Graag rekening houden met het volgende:

Het is mogelijk dat bedrijven en bewoners tijdelijk stof- en geluidsoverlast ervaren. Het projectteam 9e EDF en de aannemer Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM) spannen zich in om de werkzaamheden binnen de genoemde tijd uit te voeren en de overlast tot een minimum te beperken.

Heb u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met WEB via e-mail info@webbonaire.com of telefoon +599 7158244.

Geef een reactie