Kralendijk, 21 december 2020, Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) maakt bekend dat de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2021 zijn vastgesteld en gepubliceerd. De veranderingen in de tarieven voor 2021 zijn toe te schrijven aan verhogingen in de brandstofkosten.

Ieder jaar worden de tarieven die WEB bij de afnemers in rekening mag brengen door de ACM vastgesteld en bekend gemaakt. De ACM heeft op 9 december 2020 de kostendekkende tarieven vastgesteld die WEB per 1 januari 2021 in rekening mag brengen(*).

Om de tarieven betaalbaar te houden kan WEB voor elk tarievenjaar subsidies aanvragen. Ook voor 2021 heeft WEB – in overleg met het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) – subsidies aangevraagd bij de Ministeries. Vervolgens zijn, rekening houdend met de aangevraagde subsidies, de tarieven voor alle afnemers bepaald.

Aanvullende COVID-19 subsidie
De regeling – die in eerste instantie was vastgesteld voor 8 maanden – waarbij de Ministeries als gevolg van COVID-19  zorgdragen voor de vermindering van het vast gebruikstarief (tot nihil) is verlengd met 12 maanden.

De relevante veranderingen zijn als volgt:

Periodieke tarieven elektriciteit
Het variabel gebruikstarief (en het tarief voor afnemers met levering op basis van Pagabon) wordt verhoogd van USD 0.2277 per kWh naar USD 0.2554.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door de (tijdelijke) inzet van een duurdere brandstofsoort voor de productie van elektriciteit. De situatie van Bonaire Petroleum Corporation NV (BOPEC) heeft ertoe geleid dat tijdelijk de duurdere Light Fuel Oil (LFO) dient te worden gebruikt in plaats van Heavy Fuel Oil (HFO). Er wordt door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) aan een oplossing gewerkt die in de eerste helft van 2021 gereed moet zijn.

Periodieke tarieven drinkwater
Het variabel gebruikstarief wordt verhoogd van USD 3.768 per m3 naar USD 3.812 per m3.

Voor afnemers met levering via de watertruck wordt het tarief verhoogd van USD 4.513 per m3 naar USD 4.548 per m3.

De verhoging van het variabel gebruikstarief en het tarief voor levering via de watertruck is toe te schrijven aan een verhoging van de kosten voor elektriciteit, dus indirect ook door verhoging brandstofkosten.

Facturatie
De nieuwe periodieke tarieven elektriciteit en drinkwater worden toegepast op de facturen vanaf boekmaand februari (met een startdatum voor het verbruik in januari en een einddatum in februari). Voor Pagabon en de watertruck geldt dat de nieuwe tarieven direct zichtbaar zijn vanaf 1 januari 2021.

(*) Per 1 juli 2021 zullen – afhankelijk van de ontwikkelingen van de brandstofkosten – het variabel gebruikstarief elektriciteit en het tarief voor Pagabon opnieuw worden vastgesteld.

Eenmalige aansluittarieven elektriciteit en drinkwater
De eenmalige aansluittarieven tot en met 25 meter worden verlaagd met 4.8 % naar USD 1,513.56 voor elektriciteit en USD 1,030.48 voor drinkwater. Voor een verbindingslengte groter dan 25 meter, geldt een bijdrage gebaseerd op berekeningen van de daadwerkelijk verwachte kosten.

De volledige tarievenbladen elektriciteit en drinkwater geldend per 1 januari 2021 zijn te vinden op www.webbonaire.com

 

Geef een reactie