Kralendijk, 20 augustus 2020 – Begin juli is Water- en Energiebedrijf Bonaire ( WEB) als directievoerder gestart met het vernieuwen van de leidingen die gezuiverde afvalwater terug moet transporteren naar hotels.

De aannemer verantwoordelijk voor dit project ,   Bonaire Wegenbouw Maatschappij (BWM) is sinds 6 juli in Belnem bezig met graven, leidingdelen leggen, leidingdelen testen, de sleuven dichten en het wegdek herstellen.

Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in Belnem binnen 5 weken afgerond.

Aanpak
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is Belnem onderverdeeld in 5 secties. In elke sectie worden de werkzaamheden in 3 fasen uitgevoerd.

In fase 1 worden de sleuven gegraven en worden de leidingdelen aangelegd. Fase 1 is inmiddels voor 75 procent uitgevoerd. In fase 2 worden de sleuven verdicht. In fase 3 worden alle straten/bouwgronden in de oorspronkelijke staat hersteld.

Planning

Voor fase 2, het dichten van de sleuven, geldt nu de volgende planning:

  1. 10-14 augustus – Lighthouse Beach Resort righting EEG Blvd. 102
  2. 24-28 augustus – EEG Blvd. 102 naar EEG Blvd. 72
  3. 31-4 september – EEG Blvd. 72 naar T-kruising met van Eps
  4. 07-11 september – T-kruising met van Eps naar Bonairian Resort
  5. 14-18 september– Bonairian Resort naar laadplatform

In de week van 21 t/m 25 september worden alle graafwerkzaamheden en leidingwerkzaamheden afgerond en worden de straaten/bouwzones in de oorspronkelijke staat hersteld.

Maatregelen

Voor een goede en veilige uitvoering van het werk moeten wegafzettingen, wegversmallingen en andere maatregelen worden ingezet.

De gehele of gedeeltelijk afsluiting van straten of toegangswegen wordt aangegeven met borden. Deze vooraankondigingsborden worden op duidelijke afstand voor de betreffende afsluiting geplaatst.

WEB en BWM vragen weggebruikers extra voorzichtig te zijn in de bouwzones en langzaam en veilig te rijden.

WEB zal er als directievoerder alles aan doen om de hinder tot het minimum te beperken. Hebt u vragen of opmerkingen? Neem contact op met WEB via info@webbonaire.com

 

Geef een reactie