Kralendijk, 29 april 2020 – Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) maakt bekend dat er met ingang van 1 mei a.s. coronamaatregelen worden doorgevoerd op de facturen voor elektriciteit en drinkwater.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft bij de Rijksoverheid aandacht gevraagd voor de gevolgen van de Coronacrisis, waarbij ook aandacht is gevraagd voor het vast gebruikstarief elektriciteit en drinkwater. In de Ministerraad van 24 april 2020 is hiervoor een maatregel vastgesteld geldend voor acht maanden. WEB zal deze maatregel uitvoeren.

Het gevolg hiervan is dat voor de facturen voor elektriciteit en drinkwater die worden opgesteld voor de boekmaanden mei 2020 tot en met december 2020 het vast gebruikstarief voor alle afnemers volledig betaald zal worden door respectievelijk het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het vast gebruikstarief wordt op $0.00 gezet.

Voor Pagabon-klanten geldt dat vanaf 1 mei tot en met 31 december 2020 het tarief gelijk wordt aan het variabel gebruikstarief, het geen een extra korting betekent ten opzichte van het huidige tarief voor Pagabon van 0,1106 USD per kWh. Ook deze korting wordt betaald door het Ministerie van Economische Zaken.

Voor een huishouden met een kleine elektriciteits- en drinkwateraansluiting betekent dit een extra korting van 33,26 USD per maand. Voor een huishouden met een Pagabon-aansluiting met een afname van 250 kWh per maand en een kleine drinkwateraansluiting betekent dit een extra korting van 34,73 USD per maand. Voor grotere aansluitingen (veelal ondernemingen) zijn de extra kortingen hoger omdat daar hogere tarieven gelden voor het vast gebruikstarief.

Dit gaat nadrukkelijk om het vast gebruikstarief. Het overblijvende variabel gebruikstarief wordt ongewijzigd in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor het tarief voor drinkwater via de watertruck. De opslag voor het transport (0,745 USD per m3) staat namelijk los van het vast gebruikstarief.

Voor huishoudens die ondanks deze kortingen toch nog problemen hebben met het betalen van de water- en elektriciteitsrekening blijft de mogelijkheid bestaan contact op te nemen met het OLB via email yudami@bonairegov.com om in aanmerking te komen voor hulp.

In het geval de verwachting van de periode waarin de maatregel geldt, wordt gewijzigd dan zal WEB hier tijdig over informeren.

De volledige overzichten tarieven voor elektriciteit en drinkwater zijn te vinden op www.webbonaire.com.

Tijdelijke COVID-19 maatregelen drinkwater

Tijdelijke COVID-19 maatregelen Elektriciteit

 

Geef een reactie