Kralendijk, 16 april 2020 -Water -en Energie Bedrijf Bonaire N.V. (WEB) begint in april met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe waterplant.

WEB heeft in november 2019 ceremonieel de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van een nieuwe ontziltingsinstallatie samen met IDE Technologies (IDE). De nieuwe installatie zal 5600 m3 per dag zeewater produceren met geavanceerde technologie voor de productie van drinkwater voor ons eiland.

Het bouwproces wordt verdeeld in drie bouwfasen: voorbereidende werkzaamheden, bouwwerkzaamheden van de installatie en afbouwen van de gehele installatie. Medio kwartaal 1 2021 zal de installatie technisch gereed zijn om over te gaan tot productie van drinkwater. In kwartaal 3 2021 zullen alle werkzaamheden verder worden afgerond.

Voor omwonenden zullen de werkzaamheden onvermijdelijk hinder met zich meebrengen. WEB doet er alles aan om de hinder tot het minimum te beperken. Het welzijn en de veiligheid van de omwonenden zijn prioriteit voor WEB.

WEB blijft investeren in de drinkwatervoorziening, zodat betrouwbare waterlevering aan alle huishoudens en grootverbruikers gegarandeerd kan worden. Ondanks de wereldwijde pandemie zal WEB blijven investeren in de toekomst van Bonaire en het leveren hoge kwaliteit drinkwater.

Geef een reactie