Kralendijk, 20 december 2019 – Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) maakt bekend dat de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2020 zijn vastgesteld en gepubliceerd.

WEB Bonaire werkt hard om de productiekosten en tarieven voor elektriciteit en drinkwater ten behoeve van de Bonairiaanse samenleving te beheersen. Daarnaast is de energiemarkt strak gereguleerd. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt de maximum tarieven vast en de Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de kwaliteit. Er is een Raad van Commissarissen (RvC) met ervaren leden waaronder ook een vertegenwoordiging van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en het Ministerie van Economische Zaken (EZK).

Ieder jaar worden de tarieven die WEB bij de afnemers in rekening mag brengen door de ACM vastgesteld en bekend gemaakt. De ACM heeft op 11 december 2019 de kostendekkende tarieven vastgesteld die WEB per 1 januari 2020 in rekening mag brengen(*).

Om de tarieven betaalbaar te houden kan WEB voor elk tarievenjaar subsidies aanvragen. Ook voor 2020 heeft WEB – in overleg met het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) – subsidies aangevraagd bij de Ministeries. Vervolgens zijn, rekening houdend met de aangevraagde subsidies, de tarieven voor alle afnemers bepaald.

De veranderingen voor huishoudelijke afnemers met de meest gangbare aansluitingen zijn als volgt:


Periodieke tarieven elektriciteit
Het vast gebruikstarief wordt verlaagd van USD 26.59 naar USD 26.18 per maand. Het variabel gebruikstarief wordt verlaagd van USD 0.2672 naar USD 0.2225 per kWh.

Voor afnemers met levering op basis van Pagabon wordt het tarief verlaagd van USD 0.3801 naar USD 0.3331 per kWh.

De verlaging van het variabel gebruikstarief en het tarief voor Pagabon wordt grotendeels veroorzaakt door lagere brandstofkosten voor de productie van elektriciteit.

 

Periodieke tarieven drinkwater
Het vast gebruikstarief van drinkwater wordt verhoogd inclusief aangevraagde subsidie met de inflatie van USD 7.00 naar USD 7.08 per maand. Het variabel gebruikstarief wordt verlaagd van USD 4.436 naar USD 3.768 per m3.

Voor afnemers met levering via de watertruck wordt het tarief verlaagd van USD 5.172 per m3 naar USD 4.513 per m3.

De verlaging van het variabel gebruikstarief en het tarief voor levering via de watertruck heeft meerdere oorzaken, waaronder een verlaging van de kosten voor elektriciteit en eenmalige effecten. Door diverse factoren is de verwachting dat deze tarieven in 2021 weer zullen stijgen.

 

Facturatie
De nieuwe periodieke tarieven elektriciteit en drinkwater worden toegepast op de facturen vanaf boekmaand februari (met een startdatum voor het verbruik in januari en een einddatum in februari). Voor Pagabon en de watertruck geldt dat de nieuwe tarieven direct zichtbaar zijn vanaf 1 januari 2020.

(*) Per 1 juli 2020 zullen – afhankelijk van de ontwikkelingen van de brandstofkosten – het variabel gebruikstarief elektriciteit en het tarief voor Pagabon opnieuw worden vastgesteld.

Eenmalige aansluittarieven elektriciteit en drinkwater
De eenmalige aansluittarieven tot en met 25 meter zijn vastgesteld op USD 1,589.87 voor elektriciteit en op USD 1,082.44 voor drinkwater. Dit is een verhoging van 1,2% ten opzichte van 2019 en daarmee gelijk aan de inflatie.
Voor een verbindingslengte groter dan 25 meter, geldt een bijdrage gebaseerd op berekeningen van de daadwerkelijk verwachte kosten.

WEB NL Elektriciteitstarieven per 01.01.2020
WEB NL Drinkwatertarieven per 01.01.2020

Tijdelijke COVID-19 maatregel per 1 mei 2020

WEB NL Elektriciteitstarieven per 01.01.2020

WEB NL Drinkwatertarieven per 01.01. 2020

 

 

 

 

Geef een reactie