Kralendijk, 8 juli 2019 – Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) heeft een pilotproject gelanceerd om de voordelen van slimme meters (‘smart meters’) te verkennen en te onderzoeken welk communicatiemiddel voor de slimme meter het beste werkt op het eiland.

 

WEB start het pilotproject in de maand juli in Amboina. Het slimme meter kan op afstand bediend en uitgelezen worden en zelf de meterstanden doorgeven aan WEB. Het project is deel van de inspanningen van WEB om te werken aan een energiesysteem voor de toekomst en om de nauwkeurigheid van de facturering te verbeteren.

 

Er zijn in totaal 100 huishoudens geselecteerd voor deze pilot, waarbij ook de communicatiemiddelen voor de slimme meters getest worden volgens de LTE (Long–term Evolution) standaard voor draadloze breedbandcommunicatie.

 

Nadat de oude meters zijn vervangen, kunnen WEB-medewerkers het verbruik op afstand nauwkeurig meten, in plaats van ter plaatse te gaan. WEB zal de verbruiksgegevens uitsluitend voor eigen gebruik toepassen en niet aan anderen ter beschikking stellen conform wet bescherming persoonsgegevens BES.

 

Dit pilotproject is belangrijk om een beeld te krijgen hoe de slimme meters zich in de WEB-omgeving (infrastructuur) en het netwerk gedragen, voordat een volledige uitrol kan beginnen in 2020/2021.

 

Deze investering in slimme meters moet ook leiden tot beter inzicht in het distributienetwerk en het reduceren van verliezen bij de distributie van elektriciteit (NRE).

 

De energie- en watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. De slimme meter is een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen en past in het masterplan van WEB. Met de introductie van een slimme meter werkt WEB aan een duurzaam energiesysteem voor de toekomst.

Geef een reactie