Kralendijk, 24 april 2019 Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) realiseert deze week de 10.000ste aansluiting voor drinkwater. De vraag naar drinkwater neemt sterk toe door de exponentiële groei die Bonaire op dit moment meemaakt. WEB blijft investeren in de drinkwatervoorziening om betrouwbare waterlevering op ons eiland te waarborgen.

 

Er is op Bonaire een enorme groei in bouwactiviteiten voor nieuwe hotels en resorts, woningen en bedrijfspanden. Daardoor heeft WEB voor nu en in de toekomst extra capaciteit voor drinkwater nodig. Vervanging en uitbreiding van de waterplant op Hato zijn noodzakelijk om aan de vraag naar drinkwater te voldoen en leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen.

 

Naar 7200 m3 per dag
In samenwerking met Royal Haskoning DHV focust WEB sinds 2018 op een plan dat voorziet in de drinkwaterbehoefte van Bonaire, nu en op langere termijn. Het ontwerp voorziet in verschillende kleine units met een capaciteit van 4800 m3 tot 5600 m3 per dag. De totale capaciteit van de waterplant komt daarmee op 6400 m3 tot 7200 m3 per dag.

 

Stapsgewijs naar een duurzaam Bonaire
Voor de productie van drinkwater is energie nodig. WEB werkt nu concrete plannen uit voor meer energie uit hernieuwbare bronnen, tot 65-75 procent groene stroom in 2030. Het doel is een optimale energiemix van windenergie, zonne-energie en fossiele brandstoffen voor een toekomstbestendige energievoorziening. Onze duurzame waterproductie door omgekeerde osmose hangt samen met verduurzaming van onze energieproductie.

 

Trots en blij
Als producent en distributeur is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit op Bonaire. We zijn trots op de 10.000ste aansluiting voor drinkwater en feliciteren Lysienne Piekeur. En we zijn blij om de groei in de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening samen met huishoudens, bedrijven en organisaties op Bonaire te realiseren.

Geef een reactie