Kralendijk, 14 januari 2019 – Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV hebben een raamovereenkomst gesloten voor vervanging en uitbreiding van de drinkwaterproductie op Hato. Ook zal de opslagcapaciteit op Seru Largu worden uitgebreid. 

De vervanging en uitbreiding zijn noodzakelijk om aan de snel groeiende vraag naar drinkwater te kunnen voldoen en leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen. WEB heeft in de loop van 2018 samen met Royal HaskoningDHV een uitgebreid programma opgesteld, dat in 2019 en 2020 verder zal worden gerealiseerd.

 

De raamovereenkomst om de drinkwaterprojecten uit te voeren werd recent ondertekend door de directies van WEB en Royal HaskoningDHV. Medio 2019 zal worden gestart met de bouwwerkzaamheden op de locaties Hato en Seru Largu.

 

Groeiende vraag
Bonaire is een groeimarkt. De bevolking neemt toe en het toerisme ontwikkelt zich. In de komende jaren zal veel geïnvesteerd worden om de water- en energievoorziening op een peil te brengen dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.

 

WEB is als producent en distributeur verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 10.000 huishoudens, bedrijven en organisaties op Bonaire. Door te blijven investeren in de drinkwatervoorziening, blijft betrouwbare waterlevering aan alle huishoudens en grootverbruikers op ons eiland gewaarborgd.

 

Duurzame ontwikkeling
De energie- en watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. WEB heeft ervoor gekozen de vervanging en uitbreiding van de drinkwaterproductie en opslagcapaciteit uit te voeren in een samenwerkingsverband met Royal HaskoningDHV.

 

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk internationaal adviesbureau op het gebied van bouwkunde en projectmanagement en is toonaangevend op het gebied van duurzame ontwikkeling en innovatie.

Geef een reactie