Kralendijk, 20 december 2019 – Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) maakt bekend dat de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2019 zijn vastgesteld en gepubliceerd.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 4 december 2018 de kostendekkende tarieven vastgesteld die WEB in rekening mag brengen bij de afnemers. Om de tarieven betaalbaar te houden kan WEB voor elk tarievenjaar subsidies aanvragen. Ook voor 2019 heeft WEB – in overleg met het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) – subsidies aangevraagd bij de Ministeries. Vervolgens zijn, rekening houdend met de verkregen subsidies, de uiteindelijke tarieven voor alle afnemers vastgesteld.

De veranderingen voor huishoudelijke afnemers met de meest gangbare aansluitingen zijn als volgt:

Periodieke tarieven elektriciteit

Het vast gebruikstarief wordt verlaagd naar USD 26.59 per maand. Het variabel gebruikstarief wordt verlaagd naar USD 0.2693 per kWh.

Voor afnemers met levering op basis van Pagabon wordt het tarief verlaagd naar USD 0.3822 per kWh.

Periodieke tarieven drinkwater

Het vast gebruikstarief blijft gelijk. Het variabel gebruikstarief wordt verhoogd naar USD 4.436 per m3.

Voor afnemers met levering via de watertruck wordt het tarief verhoogd naar USD 5.172 per m3.

De nieuwe periodieke tarieven elektriciteit en drinkwater worden toegepast op de facturen vanaf boekmaand februari (met een startdatum voor het verbruik in januari en een einddatum in februari). Voor Pagabon en de watertruck geldt dat de nieuwe tarieven direct zichtbaar zijn vanaf 1 januari 2019.

Eenmalige aansluittarieven (*) elektriciteit en drinkwater

Aansluitingen tot en met 25 meter

De eenmalige aansluittarieven worden verlaagd met 34%. Deze verlaging is het resultaat van een intensieve zoektocht naar mogelijke kostenbesparingen voor deze activiteit. WEB is verheugd dat hiermee de betaalbaarheid van de aansluitingen is verbeterd.

Aansluitingen boven 25 meter

In 2019 zal er geen standaardtarief meer gelden voor meerlengte maar zal de bijdrage voor de afnemer worden gebaseerd op daadwerkelijk verwachte kosten. Hierdoor konden ook de eenmalige aansluittarieven voor aansluitingen tot en met 25 meter scherper gecalculeerd worden.

Voor aansluitingen met een verbindingslengte van maximaal 25 meter zullen de nieuwe tarieven per direct ingaan en van toepassing zijn op alle aangevraagde en nog niet gerealiseerde aansluitingen en nieuwe aanvragen. Voor aansluitingen met een verbindingslengte groter dan 25 meter zullen de nieuwe tarieven ingaan voor aansluitingen die worden gerealiseerd vanaf 1 januari 2019.

(*) Eenmalige aansluittarieven zijn bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe woning van toepassing.

De volledige overzichten van de nieuwe tarieven voor elektriciteit en drinkwater en de rekentool waarmee u het bedrag van uw drinkwater- en/of elektriciteitsfactuur kunt berekenen zijn te vinden op www.webbonaire.com

Geef een reactie