Kralendijk, 27 juni 2018 – Dinsdag 19 juni 2018 was het net drie jaar geleden dat Bonaire voor het laatst een black-out heeft gekend. Contour Global Bonaire (CGB) en Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) hebben stilgestaan bij dit moment. Zonder de harmonieuze samenwerkingsrelatie tussen de twee bedrijven was deze mijlpaal niet haalbaar geweest.

Het is goed om aan te geven dat het op Bonaire niet gangbaar is om een soortgelijke prestatie te bereiken. Gedurende de afgelopen 3 jaren is de stroomuitval, zowel in het distributienetwerk als uitval vanuit productie, afgenomen (uitval door externe factoren niet meegerekend). Dit kon alleen maar door goede, professionele samenwerking tussen partijen waarbij de inspanning van de medewerkers van CGB en WEB van cruciaal belang was.

Met een plezierige sociale activiteit hebben medewerkers van CGB en WEB Distributie Elektra met hun directies hier gezamenlijk bij stilgestaan. Het illustreert dat als partijen een gemeenschappelijke doel hebben, in dit specifieke geval het garanderen door CGB in samenwerking met WEB van de leveringszekerheid op Bonaire, dit in goede samenwerking en harmonie kan worden gerealiseerd.

Geef een reactie