Kralendijk, 1 maart 2018 – Per 1 april zal een nieuw tariefstelsel gelden voor drinkwater en elektriciteit op Bonaire. De nieuwe tarieven drinkwater zijn inmiddels bekend. Om negatieve gevolgen door deze wijziging te beperken hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) bereikt dat er in 2018 voor bijna alle verbruikers een korting geldt op het vaste gebruikstarief van 85%. Daarnaast zullen intensieve verbruikers een voordeel ervaren doordat het huidige progressieve variabele tarief verdwijnt, en alle verbruikers dezelfde prijs per afgenomen eenheid m3 gaan betalen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft per 1 april 2018 de nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor elektriciteit en drinkwater op Bonaire. Deze zijn gebaseerd op een nieuw tariefstelsel volgens de Wet elektriciteit en drinkwater BES die per 1 juli 2016 in werking is getreden. Hierin is een nieuw tariefstelsel geïntroduceerd met een vast gebruikstarief, een variabel gebruikstarief, een aansluittarief en een heraansluittarief (na afgesloten te zijn geweest) dat Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) vanaf 1 april 2018 bij de consument in rekening brengt om haar kosten te dekken van de productie en de levering van elektriciteit en van drinkwater.

De ACM heeft op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES de taak om kostendekkende tarieven vast te stellen. De ACM heeft onder andere berekend wat het WEB kost om drinkwater te produceren en tot slot berekend wat het WEB kost om drinkwater aan de consument te leveren.

Belangrijkste verschillen
In het huidige tariefstelsel zijn de kosten voor het netwerk en het verbruik voor het overgrote deel gekoppeld aan het gebruik van drinkwater. Consumenten betalen op dit moment dus bedrag per m3 waarin de netwerkkosten en de verbruikskosten zijn verwerkt. In het nieuwe stelsel dat op 1 april 2018 ingaat zijn deze kosten gescheiden. De kosten die WEB maakt voor het netwerk en voor de levering van het drinkwater aan de klanten, zijn verrekend in het vaste gebruikstarief. Voor dit vaste gebruikstarief bepaalt de grootte van de aansluitcapaciteit van een consument de hoogte van het tarief. De kosten die WEB maakt voor de productie van het drinkwater, zijn verrekend in het variabele gebruikstarief. Dat variabele gebruikstarief is voor iedere afnemer hetzelfde: iedereen betaalt per kubieke meter drinkwater hetzelfde tarief.

In maart 2018 ontvangen de afnemers van WEB informatie over de aansluitcapaciteit van de water- en elektriciteitsaansluiting.

Voor de afnemers die drinkwater per truck geleverd krijgen geldt dat de vaste vergoeding is verdisconteerd met het variabele gebruikstarief tot één variabel (m3) tarief. Ook voor watertrucks is er een significante korting per m3 bereikt, te weten 75%.

Bescherming consument en financieel gezond bedrijf
De reden voor de invoering van dit nieuwe tariefstelsel, is dat de ACM op een onafhankelijke manier de kosten moet berekenen die nodig zijn voor een financieel gezond bedrijf. Dit is in het belang van Bonaire, omdat op die manier WEB voldoende inkomsten heeft om het netwerk te onderhouden, investeringen in het netwerk te doen en om elektriciteit en drinkwater in te kopen of zelf te produceren. Aan de andere kant zorgt de vaststelling van de maximumtarieven door de ACM er ook voor dat WEB bij de consument niet meer in rekening mag brengen dan die maximale (kostendekkende) tarieven. De tarieven van de ACM beschermen dus zowel de consument als WEB.

Rekening houdend met de betaalbaarheid van elektriciteit en drinkwater voor zowel de kleine huishoudens als de zakelijke markt werken I&W, het Ministerie van Economische Zaken (EZK), Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en WEB samen om negatieve gevolgen van de nieuwe tariefstructuur voor de bevolking te beperken.

Zoals hierboven beschreven heeft I&W inmiddels positief gereageerd op de ingediende subsidieaanvraag van WEB voor drinkwater. WEB is zich ervan bewust dat de gevolgen van de nieuwe tariefstructuur niet in alle individuele gevallen volledig worden gecompenseerd. Desalniettemin is WEB van mening dat er een zeer goed resultaat is bereikt. De tarieven voor drinkwater zijn – rekening houdend met de subsidie -inmiddels vastgesteld en zijn te vinden op www.webbonaire.com.

Omdat de resultaten van de subsidieaanvraag door WEB voor elektriciteit bij EZK nog niet bekend zijn, kunnen op dit moment de tarieven voor elektriciteit die zullen gelden vanaf 1 april 2018 nog niet bepaald en gepubliceerd worden. WEB is zich bewust van gewenste duidelijkheid voor de afnemers en spant zich in voor een vaststelling en publicatie op de kortst mogelijke termijn.

Geef een reactie