Kralendijk, 29 december 2017 – WEB Bonaire verhoogt het elektriciteitstarief met ingang van 1 januari 2018 met 0.073 dollar per kWh. Stijging van de productieprijzen en brandstofkosten, in combinatie met een zeer snelgroeiende vraag, maken een tariefverhoging noodzakelijk.

De tariefwijziging is besproken met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Op grond van de tariefregulering, heeft ACM per 1 januari 2018 een productieprijs voor ContourGlobal Bonaire vastgesteld, wat een stijging inhoudt van 0.045 dollar ten opzichte van 2016. Het gevolg hiervan is een stijging van de inkoopkosten voor WEB. In verband met snelle groei van de vraag naar energie, moet WEB daarnaast extra investeren en kosten maken om de continuïteit in de levering van elektriciteit te kunnen blijven garanderen.

Hierdoor is het nodig om het tarief per 1 januari 2018 met 0.073 dollar bij te stellen. Per 1 april 2018 zal het nieuwe distributietariefstelsel worden geïntroduceerd, welke conform de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES die per 1 juli 2016 in werking is getreden, wordt vastgesteld op grond van besluiten door de ACM.

De elektriciteitstarieven per 1 januari 2018 zijn gebaseerd op de toegestane kostendekkende jaarinkomsten zoals bepaald door ACM voor het jaar 2018.

WEB is zich er van bewust dat, na prijsverlaging over de afgelopen vijf jaren, een verhoging consequenties heeft voor particulieren en bedrijven. WEB zet zich volledig in voor structurele oplossingen om betaalbare, betrouwbare en duurzame levering van elektriciteit op Bonaire te garanderen. De voorbereidingen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium.

Tarieven Elektriciteit 1 januari 2018 (download)

Geef een reactie