Menu

U bent hier: Home » Zakelijk » Tarieven en Voorwaarden » Aansluiting en heraansluiting

Aansluiting en heraansluiting

Aansluiting
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft per 1 juli 2017 het aansluittarief vastgesteld: een eenmalige vergoeding die de klant aan WEB betaalt voor een nieuwe aansluiting op het elektriciteits- en drinkwaternetwerk. Per 1 januari 2019 worden de aansluittarieven met 34% verlaagd. Deze verlaging kon tot stand komen door een intensieve zoektocht naar mogelijke kostenbesparingen.

Per 1 januari 2019 bedragen de aansluittarieven:

Drinkwater (standaardaansluiting t/m ½”)
• USD 1.069,61 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter

Elektriciteit (standaardaansluiting t/m 3×35 Ampère)
• USD 1.571,01 voor een standaardaansluiting t/m 25 meter

Deze nieuwe tarieven zijn per 1 januari 2019 van toepassing op alle aangevraagde en nog niet gerealiseerde aansluitingen en op nieuwe aanvragen. De tarieven gelden per perceel en zijn van toepassingen op de standaardaansluitingen.

Aansluitingen die niet vallen onder de definitie van een standaardaansluiting gelden als projecten. Voor projecten hanteert WEB een aanvraagprocedure om de kosten voor de aansluiting te berekenen. Als een aanvraag bedrijfseconomisch niet verantwoord is, kan WEB besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Meerlengte
Voor aansluitingen op een afstand van meer dan 25 meter van het netwerk had de ACM in 2017 een zogenoemd meerlengtetarief vastgesteld. Per 1 januari 2019 vervalt dit meerlengtetarief.

Voor aansluitingen met een verbindingslengte groter dan 25 meter die vanaf 1 januari worden gerealiseerd, wordt de bijdrage voor de afnemer gebaseerd op daadwerkelijk verwachte kosten.

Heraansluiting
De heraansluittarieven voor elektriciteit en drinkwater zijn per 1 juli 2017 door de ACM vastgesteld op USD 40,00 per heraansluiting.

Wilt u meer achtergrondinformatie, download dan hier de meest recente Beschikkingen van de ACM voor drinkwater en elektriciteit.