Menu

U bent hier: Home » Zakelijk » Klant worden » Gaat u bouwen?

Bent u een pand aan het bouwen, of hebt u plannen om te bouwen? Dan kunt u een tijdelijke aansluiting aanvragen.

Voor een tijdelijke bouwaansluiting van water en elektra moet u de volgende documenten overleggen:
• een notariële akte of ‘schriftelijke inzage’ van het Kadaster, niet ouder dan 1 jaar;
• een kadastrale tekening (situatietekening);
• een inschrijving van de Kamer van Koophandel (KvK Bonaire), voorzien van een stempel en handtekening en niet ouder dan 1 jaar;
• een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto;
• een keuringskaart* voor de tijdelijke aansluiting van elektra;
• een ingevulde intakelijst infrastructureel project en/of verzwaren GVB-installatie.
Intakelijst instructureel project en/of verzwaren GVB installatie (download)

* De keuring en het invullen en ondertekenen van de keuringskaart moeten door een erkend installateur worden gedaan. De keuringskaart ontvangt u van de betreffende installateur.

Let op!
• Bent u niet de eigenaar van het perceel? Dan moet u een ondertekende machtiging niet ouder dan 6 maanden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar overhandigen.
• Zodra u de aanvraag hebt ingediend, gaat onze technische dienst de situatie op uw bouwterrein inspecteren. Zij stellen vast of u in aanmerking komt voor een water- en/of elektravoorziening.
• De kosten voor verkaveling, de aansluitkosten, de civiele werkzaamheden en de borgsom zijn voor uw rekening.

Is de bouw opgeleverd en staat u op het punt om uw pand te betrekken? Dan kunt u een definitieve aansluiting aanvragen.
Neem de volgende documenten mee:
• een keuringskaart voor de definitieve aansluiting van elektra;
• de documenten van uw tijdelijke bouwaansluiting;
• het document met de officiële straatnaam en het adresnummer van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Directie Ruimtelijke Ordening (DRO);
• een ingevulde intakelijst infrastructureel project en/of verzwaren GVB installatie.
Intakelijst instructureel project en/of verzwaren GVB installatie (download)