Menu

U bent hier: Home » Uw gezondheid en veiligheid » Legionella

Legionella

Legionella is een bacteriesoort die onder bepaalde omstandigheden een besmetting van het drinkwater kan veroorzaken. WEB doet er alles aan om legionellabesmetting te voorkomen. Ook zijn er maatregelen die u zelf moet nemen. Legionella is een zaak van ons allen.

Wat is legionella?

Legionella komt van nature overal voor waar het vochtig is, in
de bodem en in het water. Legionellabacteriën zijn net zo onvermijdelijk als alle andere bacteriesoorten. Ook op Bonaire is legionella dus aanwezig in het drinkwater. De aantallen zijn zo klein dat de bacterie geen gevaar vormt.

In stilstaand water groeien en vermenigvuldigen legionellabacteriën zich zeer snel.
Dat gebeurt als er een biofilm aanwezig is – een dun laagje micro-organismen dat zich afzet op oppervlakken die in contact zijn met het water; en bij een temperatuur tussen 25 – 45 graden Celcius (77 – 113 graden Fahrenheit). Er zijn 14 typen legionellabacteriën die allemaal voorkomen in het drinkwater.

Wat is veteranenziekte?

Veteranenziekte is een longontsteking die veroorzaakt wordt door de legionellabacterie. De ziekte moet zo snel mogelijk behandeld worden met antibiotica. De naam is afkomstig van de eerste erkende uitbraak in Amerika, in 1976, onder veteranen van het leger. Er is ook een lichtere vorm, de legionellagriep (ook: Pontiac fever). Deze infectie verloopt als een ‘gewone’ griep en kan zonder behandeling over gaan.

Hoe raken mensen besmet?

Besmetting gebeurt door het inademen van zeer kleine, besmette waterdruppels (nevel of aërosol). Denkt u aan een douche, bubbelbad, stoombad of een fontein. Via de aërosolen die u inademt komt legionella in de luchtwegen terecht en kan dan een infectie veroorzaken. Mensen worden niet ziek van het drinken van besmet water. Legionella is ook niet van mens op mens overdraagbaar, dus niet besmettelijk.

Wie lopen het meeste risico om ziek te worden?

De meerderheid van mensen die besmet raken met legionella ontwikkelt geen veteranenziekte. Groepen met een verhoogd risico om de ziekte wel te krijgen zijn mensen vanaf middelbare leeftijd, rokers, zware drinkers en mensen met een lage weerstand door ziekte of ouderdom.

Hoe verloopt de ziekte?

De tijd tussen een besmetting en ziek worden ligt tussen de 2 en 18 dagen. Symptomen zijn hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, hoge koorts, hoesten en kortademigheid. Legionellagriep gaat meestal vanzelf over.

Wat moet ik zelf doen om legionellabesmetting te voorkomen?

Er bestaat geen inenting tegen veteranenziekte. Let op het volgende om het risico van legionella te beperken:

 • Het belangrijkste is dat water in leidingen en afvoeren in gebouwen en tuinen niet te lang stil staat. Vuistregel: niet langer dan 7 dagen.
 • Spoel dus leidingen en afvoeren goed door als ze langer dan 7 dagen niet zijn gebruikt.
 • Zorg voor regelmatig gebruik van alle kranen, douches, wc’s en eventuele sproeisystemen.
 • Maak bubbelbad, jacuzzi of luchtbevochtigers goed schoon volgens de gebruiksaanwijzing.
 • Stel boilers goed af: minstens 60 graden Celsius (140 graden Fahrenheit).
 • Gebruikt iemand een apneu apparaat? Denk er dan aan dat het waterreservoir gevuld moet worden met afgekoeld gekookt water dat dagelijks wordt ververst. Het masker moet dagelijks worden gereinigd. Het reservoir moet wekelijks worden gereinigd en ontsmet.
 • Ontkalk douches regelmatig.
 • Laat tuinslangen na gebruik goed leeg lopen.
 • Wees alert: heeft het water een vreemde geur, een afwijkende kleur of is het troebel, dan kan er wat aan de hand zijn.

Vermoedt u een besmetting?

Bel dan de storingsdienst van WEB: telefoon 9215, 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Wat doet WEB?

 • Halfjaarlijks onderzoek
  WEB is wettelijk verplicht het drinkwater halfjaarlijks te onderzoeken op legionella.
We nemen volgens een vast programma monsters van het hele productie- en distributienet, inclusief de reservoirs. De watermonsters worden bacteriologisch en chemisch geanalyseerd. Stellen we normoverschrijdingen vast, dan wordt de leiding gespoeld en zo nodig gedesinfecteerd. Is er tussentijds een vermoeden van een besmetting, dan wordt het water meteen onderzocht.
 • Meldingsplicht en informatieplicht
  WEB is wettelijk verplicht een besmetting te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Caribisch Nederland en de mensen die mogelijk getroffen zijn.
  Ook moet WEB de samenleving informeren en bewust maken van de gevaren van legionella en aangeven hoe de risico’s van een besmetting verkleind kunnen worden.
 • Preventie
  WEB neemt preventie serieus en licht zijn klanten graag voor door deze brochure en andere media. Informatie over legionella – en vooral: het voorkomen van legionellabesmetting – verspreiden wij ook via onze website, onze Facebookpagina en radio- en televisieboodschappen. Ook preventie is een zaak van ons allen!

Informatie voor bedrijven en instellingen

De meeste bedrijven en instellingen hebben een collectieve drinkwaterinstallatie die door allerlei mensen wordt gebruikt. De eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water, vanaf de watermeter tot de tappunten. De eigenaar heeft een wettelijke zorgplicht, die inhoudt dat de gezondheid van gebruikers van het water niet in gevaar mag komen.

Sinds 1 juli 2016 is de regelgeving  op gebied van drinkwater vernieuwd. Volgens de nieuwe regels moet de eigenaren van drinkwaterinstallaties beschikken over een legionellarisicoanalyse en een beheersplan. WEB moet halfjaarlijks een monstername op legionella uitvoeren in het waterleidingnet. Als er legionella wordt aangetroffen boven de norm van 100 kolonievormende eenheden per liter (100 kve/l), neemt WEB maatregelen. Als de norm van 1000 kve/l wordt overschreden, zal WEB zijn klanten in het betreffende gebied en de toezichthouder, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Caribisch Nederland, informeren.

De nieuwe regelgeving verplicht bedrijven en instellingen niet langer tot monstername en analyse op legionella. Maar de eigenaar van een waterinstallatie blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. WEB adviseert bedrijven en instellingen dan ook om een risicoanalyse uit te voeren op hun leidingnet en halfjaarlijks monsters te laten onderzoeken op legionella.