Menu

U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden » Vragen en antwoorden nieuwe tarieven

Vragen en antwoorden

Vraag 1
Waarom is de tariefstructuur in 2018 veranderd? 

Antwoord 1

  • Er is in 2016 een nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES aangenomen. Deze wet moet zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame drinkwater- en elektriciteitsvoorziening op Bonaire.
  • De wetgever wil die doelen bereiken door middel van kosten-georiënteerde tarieven. Dat betekent dat de tarieven die u betaald uitgaan van de productie- en distributiekosten van elektriciteit en drinkwater.
  • De wetgever heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangewezen om, als onafhankelijke toezichthouder, de tarieven te berekenen.


Vraag 2
Wat is er toen precies veranderd in de tariefstructuur?

Antwoord 2
Sinds 1 april 2018 is er een vast gebruikstarief voor drinkwater en sinds 1 juni 2018 voor elektriciteit. Op 1 juli 2018 is er een variabel gebruikstarief voor elektriciteit gekomen; voor drinkwater zijn er na 1 april 2018 geen wijzigingen uitgevoerd. Het vaste gebruikstarief dekt de kosten van het netwerk. Dus de leidingen, hoogspanningsmasten, transformatoren, etc. Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat u betaalt voor de hoeveelheid kilowattuur en de hoeveelheid kubieke meter drinkwater die u verbruikt.


Vraag 3
Waarin verschilt de nieuwe tariefstructuur van de tarieven die WEB eerder hanteerde?

Antwoord 3
Elektriciteit
Voor elektriciteit gold voorheen alleen een variabel tarief. In dat tarief zijn alle kosten van elektriciteit verwerkt, ook de netwerkkosten. Wie veel elektriciteit verbruikte, betaalde meer voor het netwerk dan wie weinig elektriciteit verbruikte. Maar het netwerk ligt er voor iedereen en WEB maakt kosten om dit te onderhouden.

Een voorbeeld: iemand die een tijd lang niet op Bonaire verblijft, maar hier wel een huis heeft, betaalt minder dan iemand die het hele jaar door op Bonaire verblijft. Maar het netwerk ligt er voor beide afnemers en wordt voor beide onderhouden. Daarom is er in de nieuwe Wet voor gekozen dat iedereen een vast bedrag per maand betaalt voor het netwerk.

Het tarief voor Pagabon bestaat uit zowel een vast als variabel tarief. Dit betekent dat u een bedrag per kWh betaalt.

Drinkwater
Voor drinkwater was er al een vastrecht. Daarnaast was er een variabel tarief dat hoger werd naarmate u meer water verbruikte.

Sinds 1 januari 2019 geldt voor iedereen hetzelfde variabele verbruikstarief per maand en geldt (zoals er al was) een vast gebruikstarief voor de netwerkkosten.

Los van deze twee tarieven is er een tarief voor drinkwater per truck gekomen. Dat is een tarief per kubieke meter drinkwater. In dit tarief zitten ook de kosten voor het transport met de truck.


Vraag 4
Wat zijn de gevolgen van de nieuwe tariefstructuur?

Antwoord 4
De invoering van een vast gebruikstarief en een variabel gebruikstarief zorgt ervoor dat afnemers met een laag verbruik een hogere rekening krijgen. Dat is het gevolg van het vaste gebruikstarief: hiervoor moet u namelijk ook betalen als u helemaal geen drinkwater of elektriciteit verbruikt.

Afnemers met een hoog verbruik zullen er in het algemeen op vooruit gaan. Doordat de netwerkkosten-component uit het variabele verbruikstarief wordt gehaald, is dit tarief lager.


Vraag 5
Zijn er manieren om de negatieve financiële gevolgen voor bepaalde groepen mensen te beperken?

Antwoord 5
De Wet elektriciteit en drinkwater BES biedt een aantal mogelijkheden om de financiële gevolgen voor bepaalde groepen afnemers te beperken:

  • De Ministeries van I&W (voor drinkwater) en EZK (voor elektriciteit) kunnen in een ministeriële regeling vastleggen dat voor bepaalde categorieën afnemers een lager vast gebruikstarief geldt.
  • Ook kunnen de beide ministeries aan bepaalde categorieën afnemers subsidie verstrekken waardoor het vaste gebruikstarief lager wordt.

Eventuele mogelijkheden buiten de Wet elektriciteit en drinkwater BES, en daarmee buiten de tariefvaststelling van de ACM om, zijn aan andere bestuurlijke en sociale partijen.


Vraag 6
Wanneer ontvang ik de factuur met het nieuwe tarief voor 1 juli 2019?

Antwoord 6

Het nieuwe tarief elektriciteit wordt toegepast op de factuur vanaf boekmaand augustus (met een startdatum voor het verbruik in juli en een einddatum in augustus). Voor Pagabon geldt dat het nieuwe tarief direct zichtbaar is vanaf 1 juli 2019.


Vraag 7
Op welke wijze kan ik mijn aansluitcapaciteit elektriciteit laten aanpassen?

Antwoord 7
In de nieuwe tariefstructuur sinds 2018 is de capaciteit van uw aansluiting bepalend voor de hoogte van het vaste gebruikerstarief.

De meeste huishoudens hebben een aansluiting t/m 3×35 Ampère. Hiervoor zijn de vaste gebruikstarieven gelijk gesteld.

Voor de overige aansluitingen is de enige mogelijkheid om te besparen een aansluiting met een lagere capaciteit aan te vragen. Of dat kan is afhankelijk van uw situatie, en alleen vast te stellen door een elektrotechnisch installateur. Hoeveel capaciteit uw aansluiting nodig heeft ligt aan de omvang van uw installatie en waarvoor u het gebruikt.

Alleen de installateur kan nagaan of verlaging mogelijk is of dat er aanpassingen aan de installatie gedaan moeten worden. De kosten daarvan zijn voor uw eigen rekening. Is het mogelijk om uw installatie aan te passen dan kunt u, na de herkeuring, de nieuwe aansluitcapaciteit met een keuringskaart aan ons laten zien. U wordt dan ingedeeld in de juiste aansluitcategorie met bijbehorend tarief.

Wilt u meer informatie over de aansluitcapaciteit elektra weten, lees hier verder.


Vraag 8
Wat ga ik per 1 juli 2019 betalen voor drinkwater en/of elektriciteit?

Antwoord 8
WEB heeft een rekentool ontwikkeld waarmee u op basis van het aantal kubieke meter (m3) en kilowatt uur kan berekenen wat u moet betalen. De rekentool vindt u hier.


Vraag 9
Er worden allerlei nieuwe begrippen gebruikt die ik niet ken. Waar kan ik een overzicht vinden met alle betekenissen?

Antwoord 9
De nieuwe tariefstructuur heeft ook nieuwe begrippen met zich meegebracht. Uitleg over deze begrippen en andere toelichtingen vindt u hier.