Menu

U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden » Vragen en antwoorden nieuwe tarieven

Vragen en antwoorden

Vraag 1
Waarom gaan de tarieven veranderen? 

Antwoord 1

  • Er is in 2016 een nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES aangenomen. Deze wet moet zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame drinkwater- en elektriciteitsvoorziening op Bonaire.
  • De wetgever wil die doelen bereiken door middel van kosten-georiënteerde tarieven. Dat betekent dat de tarieven die u betaald uitgaan van de productie- en distributiekosten van elektriciteit en drinkwater.
  • De wetgever heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangewezen om, als onafhankelijke toezichthouder, de tarieven te berekenen.

Vraag 2
Wat gaat er precies veranderen in de tarieven?

Antwoord 2
Vanaf 1 april 2018 is er een vast gebruikstarief voor drinkwater en vanaf 1 juni 2018 voor elektriciteit. Op 1 juli 2018 is er een variabel gebruikstarief voor elektriciteit gekomen en voor drinkwater is er na 1 april 2018 geen wijzigingen uitgevoerd. Het vaste gebruikstarief dekt de kosten van het netwerk. Dus de leidingen, hoogspanningsmasten, transformatoren, etc. Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat u betaalt voor de hoeveelheid kilowattuur en de hoeveelheid kubieke meter drinkwater die u verbruikt.

Vraag 3
Waarin verschillen de nieuwe tarieven van de tarieven die WEB nu hanteert?

Antwoord 3
Elektriciteit
Voor elektriciteit geldt tot nu toe alleen een variabel tarief. In dat tarief zijn alle kosten van elektriciteit verwerkt, ook de netwerkkosten. Als u veel elektriciteit verbruikt, betaalt u meer voor het netwerk dan als u weinig elektriciteit verbruikt. Maar het netwerk ligt er voor iedereen en WEB maakt kosten om dit te onderhouden.

Een voorbeeld: iemand die een tijd lang niet op Bonaire verblijft, maar hier wel een huis heeft, betaalt minder dan iemand die het hele jaar door op Bonaire verblijft. Maar het netwerk ligt er voor beide afnemers en wordt voor beide onderhouden. Daarom is er in de nieuwe Wet voor gekozen dat iedereen een vast bedrag per maand betaalt voor het netwerk.

Het tarief voor Pagabon bestaat uit zowel een vast als variabel tarief. Dit betekent dat u een bedrag per kWh betaald.

Drinkwater
Voor drinkwater is er op dit moment al een vastrecht. Daarnaast is er op dit moment een variabel tarief dat hoger wordt naarmate u meer water verbruikt.

Vanaf 1 april 2018 geldt voor iedereen hetzelfde variabele verbruikstarief per maand en geldt (zoals dat er nu is) een vast gebruikstarief voor de netwerkkosten.

Los van deze twee tarieven komt er een tarief voor drinkwater per truck. Dat is een tarief per kubieke meter drinkwater. In dit tarief zitten ook de kosten voor het transport met de truck.

Vraag 4
Wat zijn de gevolgen van de nieuwe tarieven?

Antwoord 4
De invoering van een vast gebruikstarief en een variabel gebruikstarief zorgt ervoor dat afnemers met een laag verbruik een hogere rekening krijgen. Dat is het gevolg van het vaste gebruikstarief: hiervoor moet u namelijk ook betalen als u helemaal geen drinkwater of elektriciteit verbruikt.

Afnemers met een hoog verbruik zullen er in het algemeen op vooruit gaan. Doordat de netwerkkosten-component uit het variabele verbruikstarief wordt gehaald, is dit tarief lager.

Vraag 5
Zijn er manieren om de negatieve financiële gevolgen voor bepaalde groepen mensen te beperken?

Antwoord 5
De Wet elektriciteit en drinkwater BES biedt een aantal mogelijkheden om de financiële gevolgen voor bepaalde groepen afnemers te beperken:

  • De Ministeries van I&W (voor drinkwater) en EZK (voor elektriciteit) kunnen in een ministeriële regeling vastleggen dat voor bepaalde categorieën afnemers een lager vast gebruikstarief geldt.
  • Ook kunnen de beide ministeries aan bepaalde categorieën afnemers subsidie verstrekken waardoor het vaste gebruikstarief lager wordt.

Eventuele mogelijkheden buiten de Wet elektriciteit en drinkwater BES, en daarmee buiten de tariefvaststelling van de ACM om, zijn aan andere bestuurlijke en sociale partijen.

Vraag 6
Wanneer ontvang ik de factuur met de nieuwe tarieven?

Antwoord 6
Voor de kleinverbruikers (particuliere klanten) wordt de factuur drinkwater en elektriciteit (voor elektriciteit is van toepassing de tarieven die geldig zijn van 1 april t/m 31 mei 2018) van boekmaand mei, begin juni bezorgd. De factuur van boekmaand juni wordt begin juli bezorgd.

Vraag 7
Op welke wijze kan ik mijn aansluitcapaciteit elektriciteit laten aanpassen?

Antwoord 7
Vanaf 1 april en 1 juni 2018 zijn de nieuwe tarieven ingevoerd. Dat betekend dat de capaciteit van uw aansluiting bepalend is voor de hoogte van het vaste gebruikerstarief.

De meeste huishoudens hebben een aansluiting t/m 3×35 Ampère. Hiervoor zijn de vaste gebruikstarieven gelijk gesteld.

Voor de overige aansluitingen is de enige mogelijkheid om te besparen een aansluiting met een lagere capaciteit aan te vragen. Of dat kan is afhankelijk van uw situatie, en alleen vast te stellen door een elektrotechnisch installateur. Hoeveel capaciteit uw aansluiting nodig heeft ligt aan de omvang van uw installatie en waarvoor u het gebruikt.

Alleen de installateur kan nagaan of verlaging mogelijk is of dat er aanpassingen aan de installatie gedaan moeten worden. De kosten daarvan zijn voor uw eigen rekening. Is het mogelijk om uw installatie aan te passen dan kunt u, na de herkeuring, de nieuwe aansluitcapaciteit met een keuringskaart aan ons laten zien. U wordt dan ingedeeld in de juiste aansluitcategorie met bijbehorend tarief.

Wilt u meer informatie over de aansluitcapaciteit elektra weten, lees hier verder.

Vraag 8
Wat ga ik straks betalen voor drinkwater en/of elektriciteit?

Antwoord 8
WEB heeft een rekentool ontwikkeld waarmee u op basis van het aantal kubieke meter (m3) en kilowatt uur kan berekenen wat u moet betalen. De rekentool vindt u hier.

Vraag 9
Er worden allerlei nieuwe begrippen gebruikt die ik niet ken. Waar kan ik een overzicht vinden met alle betekenissen?

Antwoord 9
De nieuwe tarieven brengen ook nieuwe begrippen met zich mee. Uitleg over deze begrippen en andere toelichtingen vindt u hier.

Vraag 10
Wat is de reden dat de elektriciteitstarieven alleen geldig waren van 1 april tot en met 31 mei 2018?

Antwoord 10
Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire en WEB hebben afgesproken dat de elektriciteitstarieven tijdelijk omlaag worden aangepast en voor één maand geldig zijn. Daarna werd het met nog één maand verlengt. Hierdoor verleent WEB een extra korting zodat voor de maanden april en mei een totale korting geldt alsof de subsidie volgens aanvraag was toegekend. Dit om het Bestuurscollege de ruimte te geven om aanvullende financiering in Nederland te regelen. De aankomende periode zal het OLB met WEB zich hiervoor inzetten. WEB heeft namelijk geen financiële ruimte om extra kortingen te kunnen verlenen. WEB dient immers ook garant te staan voor de kwaliteit en leveringszekerheid voor nu en in de toekomst en heeft daar voldoende financiële middelen voor nodig.