Menu

U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden » Nieuwe tarieven per 1 januari 2020

Nieuwe tarieven per 1 Januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een nieuwe tarief voor elektriciteit en drinkwater op Bonaire. Dit tarief gaat uit van de productiekosten, leveringskosten en de aansluitcapaciteit van afnemers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES de kostendekkende tarieven vast. Dat houdt in dat de ACM berekent wat het WEB en Contour Global (producent van elektriciteit) kost om elektriciteit en drinkwater te produceren en te leveren. Hierop worden halfjaarlijks de nieuwe tarieven berekend.

Voor de levering van elektriciteit en drinkwater gelden een vast gebruikstarief en een variabel gebruikstarief.

Hier vindt u het nieuwe variabele tarief dat vanaf 1 januari 2020 geldt voor elektriciteit en drinkwater.

Tarieven Elektriciteit 1 januari 2020 ( download)

De overige tarieven blijven vooralsnog ongewijzigd.

Wet elektriciteit en drinkwater BES
Op 1 juli 2016 is de Wet elektriciteit en drinkwater BES ingegaan. De Autoriteit Consument en Markt (AMC) heeft de wettelijke taak om maximale tarieven vast te stellen voor elektriciteit en voor drinkwater. Er zijn vier soorten tarieven: het aansluittarief, het heraansluittarief, het vaste en het variabele gebruikstarief.

Kostendekkende tarieven
In het vaste gebruikstarief zijn de kosten verrekend die WEB maakt voor het netwerk en voor de levering van de elektriciteit en het drinkwater. Voor dit vaste gebruikstarief bepaalt de grootte van uw aansluitcapaciteit de hoogte van het tarief. Hoe groter uw aansluitcapaciteit, des te groter de belasting voor het elektriciteitsnetwerk. De netwerkkosten zijn dan ook hoger als u een grote aansluitcapaciteit hebt, omdat die het netwerk zwaarder belast.

In het variabele gebruikstarief zijn de kosten verrekend die WEB maakt voor de productie van de elektriciteit en van het drinkwater. Dit variabele gebruikstarief is voor iedereen hetzelfde: iedereen betaalt per kWh elektriciteit en per kubieke meter drinkwater hetzelfde tarief.

Financieel gezond blijven en bescherming afnemer
De nieuwe tariefstructuur is in 2018 ingevoerd omdat de Autoriteit Consument en Markt (AMC) op een onafhankelijke manier de kosten heeft berekend die nodig zijn voor een financieel gezond bedrijf. Dit is in het belang van Bonaire, omdat WEB zo voldoende inkomsten heeft om het netwerk te onderhouden, investeringen in het netwerk te doen en om elektriciteit en drinkwater in te kopen of zelf te produceren. Aan de andere kant zorgen de nieuwe tarieven er ook voor dat WEB u niet meer in rekening mag brengen dan de maximale (kostendekkende) tarieven berekend door het ACM. De tarieven van de ACM beschermen dus zowel WEB als u, de afnemer.

Toelichting tariefstructuur elektriciteit en drinkwater
Het variabele gebruikstarief is het tarief dat u betaalt voor de hoeveelheid stroom of water die u in een maand verbruikt.

Het vaste gebruikstarief is het bedrag dat u per maand betaalt voor de kosten van het netwerk, ongeacht de hoeveelheid water of stroom die u verbruikt. Het vaste gebruikstarief hangt af van de grootte van de aansluitcapaciteit van uw woning of bedrijf. Voor drinkwater hebben bijna alle aansluitingen dezelfde aansluitcapaciteit.

Voor elektriciteit zijn er verschillen in grootte van de aansluitcapaciteit. Hoe groter uw aansluitcapaciteit is, des te hoger is uw vaste gebruikstarief. Om deze aansluitcapaciteit elektriciteit te bepalen heeft WEB in 2017 een inventarisatie gedaan en afnemers per brief geïnformeerd over de aansluitcapaciteit. WEB heeft gekeken naar de geplaatste zekeringen bij de aansluitingen. De meest voorkomende aansluitingen bij huishoudens zijn 1×25 Ampère, 3×25 Ampère en 3×35 Ampère. WEB verwacht voor deze 3 categorieën een gelijk vast gebruikstarief.

Voor drinkwater hebben bijna alle aansluitingen dezelfde aansluitcapaciteit, de ‘half duims.’ Er zijn enkele aansluitingen met een grotere diameter. Deze laatste zijn geïnventariseerd door WEB.

Wilt u meer informatie over de aansluitcapaciteit elektriciteit, lees dan hier verder.

Pagabon en drinkwater per truck
Betaalt u met Pagabon, dan betaalt u geen vast gebruikstarief. Deze aansluitingen zijn dan ook niet geïnventariseerd op de aansluitcapaciteit. Wel betaalt u een hoger variabel gebruikstarief om ook mee te betalen aan de kosten van het netwerk en/of transport. Er is een apart tarief voor drinkwater dat per truck wordt geleverd.