Menu

U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden » Nieuwe tarieven per 1 april en 1 juli 2018

Nieuwe tarieven per 1 april en 1 juli 2018

Vanaf 1 april en 1 juli 2018 gelden er nieuwe tarieven voor drinkwater en elektriciteit op Bonaire. Deze tarieven gaan uit van de productiekosten, leveringskosten en de aansluitcapaciteit van afnemers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES de kostendekkende tarieven vastgesteld. Dat betekent dat de ACM heeft berekend wat het WEB en Contour Global (producent van elektriciteit) kost om elektriciteit en drinkwater te produceren en te leveren. Hierop zijn de nieuwe tarieven berekend.

Maar wat gaat dit voor u betekenen? Er zal een vast gebruikstarief en een variabel gebruikstarief gelden om elektriciteit en drinkwater te leveren.

Tarieven voor drinkwater en elektriciteit
Hier vindt u de nieuwe tarieven die vanaf 1 april en 1 juli 2018 respectievelijk gelden voor drinkwater en elektriciteit:

Tarieven Elektriciteit 1 juli 2018 (download)
Tarieven Drinkwater 1 april 2018 (download)

Wet elektriciteit en drinkwater BES
Op 1 juli 2016 is de Wet elektriciteit en drinkwater BES ingegaan. De Autoriteit Consument en Markt (AMC) heeft de wettelijke taak om maximale tarieven vast te stellen voor elektriciteit en voor drinkwater. Er zijn vier soorten tarieven: het aansluittarief, het heraansluittarief, het vaste en het variabele gebruikstarief.

Kostendekkende tarieven
In het tarief wat u nu betaalt zijn de kosten voor het netwerk en het verbruik gekoppeld aan het gebruik van elektriciteit en van drinkwater. U betaalt nu dus één bedrag waarin de netwerkkosten en de verbruikskosten verwerkt worden. Met de nieuwe tarieven die op 1 april en 1 juli 2018 ingaan zijn deze kosten gescheiden. De kosten die WEB maakt voor het netwerk en voor de levering van de elektriciteit en het drinkwater zijn verrekend in het vaste gebruikstarief. Voor dit vaste gebruikstarief bepaalt de grootte van uw aansluitcapaciteit de hoogte van het tarief. Hoe groter uw aansluitcapaciteit, des te groter de belasting voor het elektriciteitsnetwerk. De netwerkkosten zijn dan ook hoger als u een grote aansluitcapaciteit heeft, omdat die het netwerk zwaarder belast. De kosten die WEB maakt voor de productie van de elektriciteit en van het drinkwater, zijn verrekend in het variabele gebruikstarief. Dat variabele gebruikstarief is voor iedereen hetzelfde: iedereen betaalt per kWh elektriciteit en per kubieke meter drinkwater hetzelfde tarief.

Financieel gezond blijven en bescherming afnemer
Deze nieuwe tarieven worden ingevoerd omdat de Autoriteit Consument en Markt (AMC) op een onafhankelijke manier de kosten heeft berekend die nodig zijn voor een financieel gezond bedrijf. Dit is in het belang van Bonaire, omdat WEB zo voldoende inkomsten heeft om het netwerk te onderhouden, investeringen in het netwerk te doen en om elektriciteit en drinkwater in te kopen of zelf te produceren. Aan de andere kant zorgen de nieuwe tarieven er ook voor dat WEB u niet meer in rekening mag brengen dan de maximale (kostendekkende) tarieven berekend door het ACM. De tarieven van de ACM beschermen dus zowel WEB als u, de afnemer.

Nieuwe tarieven elektriciteit en drinkwater
Het variabele gebruikstarief is het tarief dat u betaalt voor de hoeveelheid stroom of water die u in een maand verbruikt.

Het vaste gebruikstarief is het bedrag dat u per maand betaalt voor de kosten van het netwerk, ongeacht de hoeveelheid water of stroom die u verbruikt. Het vaste gebruikstarief hangt af van de grootte van de aansluitcapaciteit van uw woning of bedrijf. Voor drinkwater hebben bijna alle aansluitingen dezelfde aansluitcapaciteit.

Voor elektriciteit zijn er verschillen in grootte van de aansluitcapaciteit. Hoe groter uw aansluitcapaciteit is, des te hoger is uw vaste gebruikstarief. Om deze aansluitcapaciteit elektriciteit te bepalen heeft WEB een inventarisatie gedaan in 2017 en u een brief gestuurd met informatie over de aansluitcapaciteit. WEB heeft gekeken naar de geplaatste zekeringen bij de aansluitingen. De meest voorkomende aansluitingen bij huishoudens zijn 1×25 Ampère, 3×25 Ampère en 3×35 Ampère. WEB verwacht voor deze 3 categorieën een gelijk vast gebruikstarief.

Voor drinkwater hebben bijna alle aansluitingen dezelfde aansluitcapaciteit, de ‘half duims.’ Er zijn enkele aansluitingen met een grotere diameter. Deze laatste zijn geïnventariseerd door WEB.

Wilt u meer informatie over de aansluitcapaciteit elektra weten, lees hier verder.

Pagabon en drinkwater per truck
Betaalt u met Pagabon, dan betaalt u geen vast gebruikstarief. Deze aansluitingen zijn dan ook niet geïnventariseerd op de aansluitcapaciteit. Wel betaalt u een hoger variabel gebruikstarief om ook mee te betalen aan de kosten van het netwerk en/of transport. Er is een apart tarief voor drinkwater dat per truck wordt geleverd.