U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden » Nieuw tariefstelsel per 1 april 2018

Nieuw tariefstelsel per 1 april 2018

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft per 1 april 2018 een nieuw tariefstelsel vastgesteld voor drinkwater en elektriciteit op Bonaire. Dit stelsel is gebaseerd op productiekosten, leveringskosten en de aansluitcapaciteit van afnemers. Wat gaat dit voor u betekenen?

In maart 2018 ontvangen de afnemers van Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) informatie over de aansluitcapaciteit van de water- en elektriciteitsaansluiting. WEB heeft hiervoor in 2017 een inventarisatie gedaan bij alle afnemers. Deze aansluitcapaciteit is nodig om het nieuwe tariefstelsel te introduceren per 1 april 2018.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft namelijk per 1 april 2018 de nieuwe tarieven vastgesteld voor elektriciteit en drinkwater op Bonaire. Het gaat om een vast gebruikstarief en een variabel gebruikstarief dat Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) vanaf 1 april 2018 bij de afnemers in rekening mag brengen voor de levering van elektriciteit en van drinkwater. Het besluit van ACM werd nog eerder niet gepubliceerd omdat WEB nog in afwachting was van de resultaten van de ingediende verzoeken tot subsidiering van de tarieven door de Ministeries. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels de aanvraag gehonoreerd waardoor er een korting van maar liefst 85% kan worden gegeven op het vaste gebruikstarief drinkwater voor de meeste aansluitingen op het eiland.

De ACM heeft op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES de taak om kostendekkende tarieven vast te stellen. Dat betekent dat de ACM heeft berekend wat het WEB en ContourGlobal (producent) kost om elektriciteit te produceren. Ook heeft de ACM berekend wat het WEB kost om drinkwater te produceren. De ACM heeft tot slot berekend wat het WEB kost om elektriciteit en drinkwater aan de consument te leveren.

Tarieven voor afnemers
WEB wil benadrukken dat de tarieven die de ACM heeft vastgesteld naar verwachting nog niet de tarieven zullen zijn die WEB aan afnemers zal berekenen. Rekening houdend met de betaalbaarheid van elektriciteit en drinkwater hebben WEB, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) samengewerkt om de negatieve gevolgen van de nieuwe tariefstructuur voor de bevolking te beperken. Dit heeft geresulteerd in aanvragen tot subsidies.

Drinkwater
De tarieven drinkwater per 1 april die zullen gelden, rekening houdend met de gehonoreerde subsidie, treft u hier aan.

Elektriciteit
Voor elektriciteit geldt dat wanneer er duidelijkheid is over de aangevraagde subsidie, deze zal worden verwerkt en waarna de tarieven voor de afnemers worden gepubliceerd. Niet eerder dan dat moment kunnen de exacte gevolgen voor de afnemers bepaald worden.

Wet elektriciteit en drinkwater BES
Op 1 juli 2016 is de Wet elektriciteit en drinkwater BES ingegaan. De ACM heeft de wettelijke taak om maximale tarieven vast te stellen voor elektriciteit en voor drinkwater. Er zijn vier soorten tarieven: het aansluittarief, het heraansluittarief, het vaste en het variabele gebruikstarief.

Kostendekkende tarieven
In het huidige tariefstelsel zijn de kosten voor het netwerk en het verbruik gekoppeld aan het gebruik van elektriciteit en van drinkwater. Consumenten betalen op dit moment dus één bedrag waarin de netwerkkosten en de verbruikskosten verwerkt worden. In het nieuwe stelsel dat op 1 april 2018 ingaat zijn deze kosten gescheiden. De kosten die WEB maakt voor het netwerk en voor de levering van de elektriciteit en het drinkwater aan de klanten, zijn verrekend in het vaste gebruikstarief. Voor dit vaste gebruikstarief bepaalt de grootte van de aansluitcapaciteit van een consument de hoogte van het tarief. Hoe groter de aansluitcapaciteit van de klant, des te groter de belasting voor het elektriciteitsnetwerk. De netwerkkosten zijn dan ook hoger voor consumenten met een grote aansluitcapaciteit, omdat die het netwerk zwaarder belasten. De kosten die WEB maakt voor de productie van de elektriciteit en van het drinkwater, zijn verrekend in het variabele gebruikstarief. Dat variabele gebruikstarief is voor iedere afnemer hetzelfde: iedereen betaalt per kWh elektriciteit en per kubieke meter drinkwater hetzelfde tarief.

Financieel gezond bedrijf en bescherming consument
De reden van de invoering van dit nieuwe tariefstelsel, is dat de ACM op een onafhankelijke manier de kosten moet berekenen die nodig zijn voor een financieel gezond bedrijf. Dit is in het belang van Bonaire, omdat op die manier WEB voldoende inkomsten heeft om het netwerk te onderhouden, investeringen in het netwerk te doen en om elektriciteit en drinkwater in te kopen of zelf te produceren. Aan de andere kant zorgt de vaststelling van de maximum tarieven door de ACM er ook voor dat WEB bij de consument niet meer in rekening mag brengen dan die maximale (kostendekkende) tarieven. De tarieven van de ACM beschermen dus zowel WEB als de consument.

Nieuwe tarieven elektriciteit en drinkwater
Het variabele gebruikstarief is het tarief dat elke afnemer betaalt voor de hoeveelheid stroom of water die hij in een maand heeft gebruikt.

Het vaste gebruikstarief is het bedrag dat elke afnemer per maand betaalt voor de kosten van het netwerk, ongeacht de hoeveelheid water of stroom die hij gebruikt. Het vaste gebruikstarief hangt af van de grootte van de aansluitcapaciteit van een woning of bedrijf. Voor drinkwater hebben bijna alle aansluitingen dezelfde aansluitcapaciteit.

Voor elektriciteit zijn er verschillen in grootte van de aansluitcapaciteit. Hoe groter de aansluitcapaciteit is, des te hoger is het vaste gebruikstarief. Alle afnemers zullen per brief worden geïnformeerd in maart 2018.

De aansluitcapaciteit elektriciteit is gebaseerd op een inventarisatie die heeft plaatsgevonden in 2017 waarbij door WEB de geplaatste zekeringen bij de aansluitingen zijn genoteerd. De meest voorkomende aansluitingen bij huishoudens betreffen de aansluitingen 1×25 Ampère, 3×25 Ampère en 3×35 Ampère. WEB verwacht overigens voor deze 3 categorieën een gelijk vast gebruikstarief.

Voor wat betreft drinkwater geldt dat bijna alle aansluitingen dezelfde aansluitcapaciteit hebben, te weten ‘half duims’. Er zijn enkele aansluitingen met een grotere diameter. Deze laatste zijn geïnventariseerd door WEB.

Pagabon en drinkwater per truck
Afnemers die vooraf betalen (‘Pagabon’), betalen geen vast gebruikstarief. Deze aansluitingen zijn dan ook niet geïnventariseerd voor wat betreft de aansluitcapaciteit. Wel betalen ze een hoger variabel gebruikstarief om ook mee te betalen aan de kosten van het netwerk. Voor drinkwater is er een apart tarief voor drinkwater dat per truck wordt geleverd.

Begrippenlijst nieuw tariefstelsel (download)