Menu

U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden » Aansluitcapaciteit elektra

Aansluitcapaciteit elektra

De aansluitcapaciteit geeft de maximale hoeveelheid elektriciteit aan, uitgedrukt in kilo Voltampère (kVA), die kan worden afgenomen. Deze hoeveelheid wordt begrensd door de zekeringen die WEB heeft geplaatst in uw Primaire Zekeringkast (PZ). Deze verzegelde kast bevindt zich tussen het elektriciteitsnetwerk en uw elektriciteitsmeter en is meestal te vinden in een nis op de hoek van uw perceel.

Volgens de richtlijnen moet de waarde van de zekeringen van uw PZ-kast 1 stap hoger zijn dan de waarde van de hoofdzekering van de installatie.

Heeft uw installatie bijvoorbeeld een hoofdzekering van 50 ampère? Dan plaatst WEB zekeringen van 63 ampère in uw PZ kast. De aansluitcapaciteit is dan 3x 63 ampère. Dit bepaalt de vergoeding voor de netwerkkosten en wordt uitgedrukt in het vaste gebruikstarief. Meer informatie vindt u onder het kopje tarievenblad.

Uw installatie en de aansluitcapaciteit hebben dus een logisch verband. Hoofdzekering installatie + 1 stap hoger = aansluitcapaciteit (ampère x voltage x 1.73 / 1.000 = kVA.)

Tabel ampères

25/35/50/63/80/100/125/160/200

Indien u van mening bent dat de aansluitcapaciteit niet in overeenstemming is met uw installatie kunt u hierover contact met ons opnemen. Per 1 januari 2019 wordt er USD 27,50 aan voorrijkosten in rekening gebracht voor het controleren van de aansluitcapaciteit. Dit bedrag dient vooraf betaald worden. U dient ons te voorzien van uw verbruikersnummer en verder ontvangen wij graag de keuringskaart en/of installatieschema, vergeet niet deze documenten te voorzien van uw verbruikersnummer.

Voordat u contact met ons opneemt, adviseren wij u om eerst te controleren wat de waarde is van de hoofdzekering van uw elektrische installatie. De grootte van uw elektrische installatie en de waarde van de hoofdzekering valt buiten de verantwoordelijkheid van WEB.

U kunt de waarde van de hoofdzekering vinden op de schematische installatietekening en/of keuringskaart die bij uw elektrische installatie hoort. U kunt de waarde van uw hoofdzekering ook controleren door het aflezen van uw meterkast.

Bij een normale situatie dient de WEB aansluitcapaciteit 1 stap hoger te zijn dan de waarde van de hoofdzekering. Dat betekent dat bij een hoofdzekering van 63 ampère een WEB aansluitcapaciteit van 80 ampère hoort. De aansluitcapaciteit is conform richtlijnen en blijft gehandhaafd.

Als blijkt dat de aansluitwaarde te hoog is dan kunt u hiervan een melding maken. U dient de melding te voorzien van uw verbruikersnummer en verder ontvangen wij graag de bijbehorende keuringskaart en/of installatieschema. Vergeet niet deze documenten te voorzien van uw verbruikersnummer!

Indien er geen documentatie beschikbaar is waaruit het gevraagde vermogen kan worden afgeleid dan zal er een inspectie plaats vinden van uw installatie. De waarde van de hoofdzekering wordt opgenomen en vergeleken met de PZ waarden.

Is de aansluitcapaciteit niet conform de richtlijnen dan volgt er een technische en administratieve aanpassing. Het eventueel teveel betaalde vaste gebruikstarief wordt aan u terugbetaald (maximaal voor een periode van 6 maanden).

Is de aansluitcapaciteit conform de richtlijnen en wenst u toch een aanpassing? Dan zal een geregistreerde installateur ingeschakeld moeten worden. Na de aanpassing dient er een herkeuring gedaan te worden. De waardes op de keuringskaart moeten overeen te komen met de waardes van de apparaten in uw woning. De herkeuring heeft betrekking op het deel van de installatie dat is aangepast en wordt uitgevoerd door DTH conform de gebruikelijke werkwijze. De kosten van deze herkeuring zijn voor uw rekening.

Als de herkeuring klaar is kunt u zich bij WEB melden met uw nieuwe keuringskaart en zal WEB het administratief en technisch aanpassen. Vanaf dat moment wordt het vaste gebruikstarief in rekening gebracht dat overeenkomt met de nieuwe aansluitcapaciteit. Er is dan geen sprake van restitutie.

Lijst van geregistreerde Installateurs en ervaren loodgieters (download)