Menu

U bent hier: Home » Privé » Mutaties » Overname aansluiting

Overname aansluiting

Voor een snelle afwikkeling bieden wij u de mogelijkheid om de overname van water en/of elektriciteit onderling te regelen, mits:

  • u de borgsom op het oude adres nog van ons tegoed hebt; en
  • u alle openstaande facturen voor het oude adres hebt voldaan.

Wij verzoeken u de overname van de aansluiting bij ons te melden en de volgende documenten aan ons te overhandigen:

  • een notariële akte of ‘schriftelijke inzage’ van het Kadaster, niet ouder dan 1 jaar;
  • een geldig legitimatiebewijs van beide partijen met een goed zichtbare foto;
  • de meternummers drinkwater en/of elektra.

Let op!

  • Bent u niet de eigenaar van het perceel? Dan moet u een ondertekende machtiging niet ouder dan 6 maanden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar overhandigen.
  • In sommige gevallen moeten documenten zoals een Overlijdensakte, Familie Boek of Onder Curatele stelling overlegd worden!

Mutatieformulier naamswijziging/overname aansluiting (download)