Menu

U bent hier: Home » Privé » Mutaties » Naamswijziging

Naamswijziging

Wilt u een naamswijziging doorgeven omdat uw burgerlijke staat is gewijzigd? Dan verzoeken wij u de volgende documenten bij onze informatiebalie te overleggen:

  • een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto;
  • uw laatste factuur voor drinkwater- en/of elektra;
  • een kopie uittreksel uit de Basisadministratie van Burgerzaken (voorzien van een stempel en handtekening).

Wilt u een adreswijziging doorgeven op uw naam? Dan verzoeken wij u bij onze informatiebalie de volgende documenten te overleggen:

  • een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto;
  • uw laatste factuur voor drinkwater- en/of elektra;
  • het document met de officiële straatnaam en het adresnummer van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Directie Ruimtelijke Ordening (DRO).

Let op!
In sommige gevallen moeten documenten zoals een Overlijdensakte, Familie Boek of Onder Curatele stelling overlegd worden!

Mutatieformulier naamswijziging/overname aansluiting (download)