Menu

U bent hier: Home » Privé » Klant worden » Gaat u bouwen?

Gaat u bouwen?

Bent u een huis aan het bouwen, of hebt u plannen om te bouwen? En bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u een tijdelijke aansluiting aanvragen.

Voor een tijdelijke bouwaansluiting van water en elektra moet u de volgende documenten overleggen:

 • een notariële akte of ‘schriftelijke inzage’ van het Kadaster, niet ouder dan 1 jaar;
 • een kadastrale tekening (situatietekening);
 • een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto.
 • een keuringskaart* voor de tijdelijke aansluiting van elektra.

* De keuring en het invullen en ondertekenen van de keuringskaart moeten door een geregistreerde installateur worden gedaan. De keuringskaart ontvangt u van de betreffende installateur.

Let op!

 • Bent u niet de eigenaar van het perceel? Dan moet u een ondertekende machtiging niet ouder dan 6 maanden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar overhandigen.
 • Is het perceel op naam van een bedrijf en/of komt de aansluiting op naam van een bedrijf? Dan moet u een uittreksel van de Kamer van Koophandel overleggen, voorzien van een stempel en handtekening en niet ouder dan 1 jaar.
 • In sommige gevallen moeten documenten zoals een Overlijdensakte, Familie Boek of Onder Curatele stelling overlegd worden!
 •  Zodra u de aanvraag hebt ingediend, gaat onze technische dienst de situatie op uw bouwterrein inspecteren. Zij stellen vast of u in aanmerking komt voor een aansluiting water en/of elektra.
 • De kosten voor verkaveling, aansluiting, civiele werkzaamheden en de borgsom zijn voor uw rekening.

Is de bouw opgeleverd en staat u op het punt om uw huis te gaan bewonen? Dan kunt u een definitieve aansluiting aanvragen.
Neem de volgende documenten mee:

 • een keuringskaart voor de definitieve aansluiting van water en/of elektra;
 • de documenten van uw tijdelijke bouwaansluiting;
 • het document met de officiële straatnaam en het adresnummer van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Directie Ruimtelijke Ordening (DRO).