Menu

U bent hier: Home » Tokante nos » Responsabilidat sosial » Buki biahero

Buki biahero

Tur mucha ta bai lesa!

Kiko ta un buki biahero? E buki ku bo a kaba lesa. Ku nunka mas bo no ta tira un bista aden. E buki ku ta para yena ku stòf. Ku ta fèrfelá su mes inmensamente. Bo por krea un tiki suspenso: manda bo buki di biahe!

E ora ei un otro mucha por lesa e buki. E mucha ei tambe ta bolbe manda e buki ei di biahe ora e kaba les’é. Asina bukinan ta bai hasi un biahe interesante na nos isla. I tur mucha na Boneiru por lesa buki.

E promé bukinan biahero ta na Boneiru kaba. Nan a bin di Hulanda. Bo ta rekonosé bukinan biahero na un steker speshal. Por haña nan na ‘stashonnan di buki biahero pa mucha’. Esei ta un nòmber largu!

Stashonnan di buki biahero di mucha
Un stashon di buki biahero pa mucha ta un lugá fiho. Un lugá di kolekshon di buki biahero. Aya bo por buska un buki pa lesa. I bo por hiba un buki aya ku bo a kaba lesa. E ora ei un otro mucha por lesa esaki.

Buki biahero bo ta haña den tur bario
Unda e stashonnan di buki biahero pa mucha ta na Boneiru? Na tur skol básiko. Pues den tur bario bo por buska un buki biahero pa lesa. Ora bo kaba lesa un buki biahero, bo ta bolbe hib’é bèk.

Tambe bo por laga e buki sigui biaha. Bo ta pas’é pa un otro mucha. Bo bisiña. Òf bo ruman. Bo mihó amigu. Bo primu. Bo mes por disidí.

Bo no tin mag di keda ku un buki biahero. Pasobra e ora ei, e no ta un buki biahero mas. Bukinan biahero ta pa tur mucha na Boneiru.

Laga e buki di bo mes tambe biaha
Bo tin un buki di bo mes ku nunka bo no ta tira un bista aden? Un buki ku ta para yena ku stòf? Ku ta fèrfelá su mes inmensamente? Krea un tiki suspenso: manda bo buki di biahe!

Hiba bo buki un stashon di buki biahero pa mucha. Aya e ta haña un steker speshal di buki biahero. E ora ei e biahe por kuminsá.